Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » EOES » Σελίδα 2

EOES

Ευρωπαικός μαθητικός διαγωνισμός Πειραμάτων

Ολοκλήρωση ομάδων εργασίας

Ολοκληρώθηκε η κατανομή υπ. ΕΚΦΕ σε ομάδες εργασίας, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες Κατανομή ομάδων