Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Λειτουργία των ΕΚΦΕ

Η σελίδα είναι υπό δημιουργία….

α) Άρθρο 22 νόμου 4823/2021  “Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών”

β) Άρθρο 52 παρ. 9  του π.δ. 18/2018

γ) Άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24)

Σχετικά Έγγραφα