Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Υπολογίζοντας την ακτίνα της Γης, με την μέθοδο του Ερατοσθένη

Υπολογίζοντας την ακτίνα της Γης, με την μέθοδο του Ερατοσθένη

Ποιο είναι το ιστορικό πείραμα

Πληροφορίες για τo ιστορικό πείραμα με το οποίο ο Ερατοσθένης μέτρησε την ακτίνα της Γης.

Η ιδέα για το σύγχρονο πείραμα.

Η ιδέα του σύγχρονου πειράματος, οι διοργανωτές, οι ημερομηνίες διεξαγωγής του πειράματος και η ακολουθούμενη μεθοδολογία.


Οι εγγραφές γίνονται μέσα από το περιβάλλον moodle της δράσης

Οδηγίες για τη εγγραφή


Έγκριση της δράσης από το ΥΠΑΙΘ