Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Υπολογίζοντας την ακτίνα της Γης, με την μέθοδο του Ερατοσθένη

Υπολογίζοντας την ακτίνα της Γης, με την μέθοδο του Ερατοσθένη

Ποιο είναι το ιστορικό πείραμα

Πληροφορίες για τo ιστορικό πείραμα με το οποίο ο Ερατοσθένης μέτρησε την ακτίνα της Γης.

Η ιδέα για το σύγχρονο πείραμα.

Η ιδέα του σύγχρονου πειράματος, οι διοργανωτές, οι ημερομηνίες διεξαγωγής του πειράματος και η ακολουθούμενη μεθοδολογία.

Διαδικασία πειράματος – Δήλωση συμμετοχής.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σύγχρονο πείραμα, οδηγίες, εγγραφές, πληροφορίες και χρήσιμα έντυπα (φύλλα εργασίας – οδηγίες), επικοινωνία.

Ανακοινώσεις σχετικά με τη δραστηριότητα

Ανακοινώσεις σχετικά με τη διεξαγωγή των πειραμάτων «Ερατοσθένη»

Αρχείο προηγούμενων δράσεων

Χάρτες και φωτογραφίες προηγούμενων ενεργειών για τα πειράματα του “Ερατοσθένη”.