Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Αναρτήσεις » Eγχειρίδια οργάνων-συσκευών

Eγχειρίδια οργάνων-συσκευών

Όργανα & Συσκευές Σχολικού Εργαστηρίου Φ.Ε.

Συλλογή κειμένων, άρθρων, οδηγιών χρήσης, σημειώσεων video κ.λ.π. σχετικών με τον εξοπλισμό του εργαστηρίου Φ.Ε.

Κατάλογος Οργάνων και Συσκευών Εργαστηρίου Φ.Ε.

Ο κατάλογος που βρίσκεται στα σχολικά εργαστήρια (φηφιοποίηση απο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων, περιεχόμενα απο ΕΚΦΕ Χανίων)

Ηλεκτροστατική Μηχανή WIMSHURST

Παλμογράφοι

Γεννήτρια ακουστικών συχνοτήτων

Τροφοδοτικό Χαμηλών και Υψηλών Τάσεων

Βολτόμετρο Αμπερόμετρο πολλαπλών κλιμακών

Σειρά πηνίων, πυρήνων και μαγνητών

Συσκευή φαινομένων πόλωσης

Συσκευή φωτοηλεκτρικού φαινομένου

Φασματοσκόπιο

Συσκευή Αποτύπωσης Ηλεκτρικού πεδίου

Ζυγός ρεύματος και Συσκευή μέτρησης του λόγου e/m του ηλεκτρονίου

Συσκευή Νόμοι αερίων

Συσκευή προσδιορισμού μηχ. ισοδυνάμου της θερμότητας

Συσκευή θερμικής αγωγιμότητας

Σωλήνας Kundt

Συσκευή προσδιορισμού λόγου Cp/Cv

Στροβοσκόπιο

Ηλεκτρικός χρονομετρητής με αμαξίδια

Φωτοπύλες

Συσκευή Κυματισμών

Ζεύγος ελατηρίων κυματισμών

Multilog

Μικροσκόπια

Φορητό πεχάμετρο

Φορητό πεχάμετρο HANA HI 8314 (Οδηγίες χρήσης)

Κατάλογος Χημικών Αντιδραστηρίων