Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ημερολόγιο

Προγραματισμένες δράσεις και γεγονότα.

Ορισμός ΥΣΕΦΕ

Έγγραφο του ΥΠΑΙΘ για τον ορισμό των ΥΣΕΦΕ

Χρήση ΣΕΦΕ

Σχετική Νομοθεσία και υποδείγματα επιστολών (ΕΚΦΕ ΑΓ.Αναργύρων, ΕΚΦΕ Χανίων… )

Λήξη θητείας υπ.ΕΚΦΕ

Υπενθύμιση για προκήρυξη θέσεων / παράταση θητείας υπ.ΕΚΦΕ.

Επικοινωνία με ΥΠΑΙΘ

Αίτημα σχετικά για την ανανέωση της θητείας των υπ. ΕΚΦΕ