Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Αναρτήσεις » EUSO 2016 – Προκήρυξη πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού για τη συμμετοχή στην 14η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών

EUSO 2016 – Προκήρυξη πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού για τη συμμετοχή στην 14η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕ.Κ.Φ.Ε.) προκηρύσσει «Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για την επιλογή στην 14η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών – EUSO 2016» δύο τριμελών ομάδων μαθητών Λυκείου. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου που γεννήθηκαν μετά την 01-01-1999.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, σε τοπικούς Μαθητικούς Διαγωνισμούς, θα επιλεγεί η ομάδα (ή οι ομάδες) μαθητών από την περιοχή ευθύνης κάθε Ε.Κ.Φ.Ε.. Οι τοπικοί διαγωνισμοί θα διεξαχθούν το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015. Οι ομάδες που θα επιλεγούν από όλους τους τοπικούς διαγωνισμούς, θα συμμετάσχουν στη δεύτερη και τελική φάση του διαγωνισμού, η οποία θα διεξαχθεί:

 • Στις 23 Ιανουαρίου 2016, στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω (6ο ΓΕΛ Αιγάλεω, Μίνωος & Προόδου, ΤΚ 12243, Αιγάλεω) στον οποίο θα συμμετάσχουν οι μαθητικές ομάδες που προκρίθηκαν από τους τοπικούς Διαγωνισμούς των Ε.Κ.Φ.Ε. των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδος, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.
 • Στις 23 Ιανουαρίου 2016, στο Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου Θεσσαλονίκης (Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ανατολικής Θράκης, ΤΚ 55134, Καλαμαριά), θα συμμετάσχουν οι μαθητικές ομάδες που προκρίθηκαν από τους τοπικούς Διαγωνισμούς των Ε.Κ.Φ.Ε. των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ιονίων νήσων.

Από τον κάθε τελικό διαγωνισμό θα επιλεγεί μια τριμελής ομάδα μαθητών που θα συμμετάσχει στην 14η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών – EUSO 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Tartu της Εσθονίας, 7 – 14 Μαΐου 2016 (http://euso2016.ee/).

Η 14η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών διοργανώνεται από την European Union Science Olympiad, EUSO (http://euso.eu/). Ο διαγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα είναι αποκλειστικά πειραματικός και αφορά μαθητές Λυκείου. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προώθηση της πειραματικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, καθώς και η εξοικείωση των μαθητών με την επιστημονική μεθοδολογία για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων από την καθημερινή ζωή. 

Ο κάθε τοπικός μαθητικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά πάνω σε πειραματικές/εργαστηριακές δεξιότητες και πρακτικές, που κατά γνωστικό αντικείμενο θα αναφέρονται στις εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου που θα καθορίσει η Επιστημονική Επιτροπή του Τοπικού Διαγωνισμού.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά πάνω σε  πειραματικές/εργαστηριακές δεξιότητες και πρακτικές που θα αναφέρονται στην ύλη Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας που διδάσκεται στο Γυμνάσιο, την Α΄ Λυκείου και στο 1ο τετράμηνο της Β΄ Λυκείου (του σχ. έτους 2015-16). Κάθε τριμελής ομάδα μαθητών θα διαγωνισθεί σε τρία πειραματικά θέματα: ένα στη Φυσική, ένα στη Χημεία και ένα στη Βιολογία ή σε συνδυασμό αυτών. Στην ιστοσελίδα της ΠΑΝΕ.Κ.Φ.Ε. είναι αναρτημένα τα θέματα των Πανελλήνιων διαγωνισμών, που διεξήχθησαν για την επιλογή των δύο ομάδων μαθητών για τις EUSO 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 (http://panekfe.gr/euso/docs).

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην αντίστοιχη κατηγορία στο δικτυακό τόπο της ΠΑΝΕΚΦΕ στη διεύθυνση http://panekfe.gr/euso.

 

Διαδικασία Τοπικών Διαγωνισμών (Α΄ φάση)

 1. Ο Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. που μπορεί και επιθυμεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ενημερώνει εγγράφως, μέσω της Διεύθυνσης Δ.Ε., τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑ.Λ. της αρμοδιότητάς του και ενθαρρύνει τους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. να επιλέξουν και να προετοιμάσουν μια τριμελή ομάδα μαθητών που θα συμμετάσχει στον τοπικό διαγωνισμό που θα οργανώσει ο ίδιος ή σε συνεργασία με όμορα Ε.Κ.Φ.Ε.
 2. Κάθε σχολείο συμμετέχει με μια τριμελή ομάδα μαθητών στο τοπικό διαγωνισμό των Ε.Κ.Φ.Ε. Σε κάθε τοπικό διαγωνισμό θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις τριμελείς ομάδες μαθητών.
 3. Για Ε.Κ.Φ.Ε. που ο αριθμός ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ. της αρμοδιότητας τους είναι μικρότερος από 9, επιτρέπεται η διεξαγωγή τοπικού διαγωνισμού με τη συμμετοχή τουλάχιστον 6 μαθητών. Σε αυτή την περίπτωση, οι έξι μαθητές μπορούν να είναι από διαφορετικά ή από το ίδιο σχολείο.
 4. Αν στον τοπικό διαγωνισμό συμμετέχουν μέχρι 9 ομάδες μαθητών (δηλ. 27 μαθητές) από την περιοχή ευθύνης ενός Ε.Κ.Φ.Ε. τότε προκρίνεται μια ομάδα για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό. Αν συμμετέχουν 10 ομάδες μαθητών (δηλ. 30 μαθητές) έως 18 ομάδες μαθητών (δηλ. 54 μαθητές), προκρίνονται δύο ομάδες για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό και για συμμετοχή άνω των 18 ομάδων (δηλ. άνω των 54 μαθητών) προκρίνονται τρεις ομάδες για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό.
 5. Για Ε.Κ.Φ.Ε. που ο αριθμός ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητας τους είναι μικρότερος από 10 τότε προσμετρώνται για τη συμπλήρωση του αριθμού των 10 ομάδων που απαιτούνται ώστε να προκριθούν δύο ομάδες στον Πανελλήνιο και 2 ομάδες από το ίδιο σχολείο για σχολεία δυναμικότητος άνω των 9 τμημάτων ή 3 ομάδες από κάθε σχολείο για σχολεία δυναμικότητας άνω των 15 τμημάτων.
 6. Ο/Οι Υπεύθυνος/-οι Ε.Κ.Φ.Ε., στην περιοχή ευθύνης του/των οποίου/-ων βρίσκονται τα σχολεία που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ορίζει/-ουν Επιστημονική Τοπική Επιτροπή για την διεξαγωγή του τοπικού πειραματικού διαγωνισμού. Αυτή η επιτροπή, σε συνεργασία με την Κεντρική Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή της ΠΑΝΕ.Κ.Φ.Ε., διοργανώνει τον τοπικό πειραματικό διαγωνισμό.
 7. Η Οργανωτική επιτροπή του Διαγωνισμού θα φροντίσει ώστε όλα τα σχολεία που επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό, να συμμετάσχουν με την μαθητική τους ομάδα στη διαδικασία των τοπικών διαγωνισμών.
 8. Μετά το τέλος των τοπικών διαγωνισμών, κάθε Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε., που διεξήγαγε τοπικό διαγωνισμό, αποστέλλει έως 20/12/2015 στο info@panekfe.gr:
  α. συμπληρωμένο τον απολογιστικό πίνακα που βρίσκεται στη διεύθυνση http://panekfe.gr/downloads/euso/euso-apologistikos-pinakas-topikos.xlsx και περιέχει: τα ΓΕ.Λ/ΕΠΑ.Λ. και τους μαθητές που συμμετείχαν, τα ονόματα και την ειδικότητα των υπεύθυνων καθηγητών, την ομάδα (ή ομάδες) που προκρίθηκαν για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό
  β. τα θέματα του τοπικού διαγωνισμού.

 

Διαδικασία Πανελλήνιου Διαγωνισμού (Β΄ φάση)

 1. Στην περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των πρώτων ομάδων, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η ομάδα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία στις περισσότερες επιμέρους πειραματικές δοκιμασίες.
 2. Μετά την τελική επιλογή των δύο ομάδων που θα συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα EUSO 2016, ο Εθνικός Συντονιστής της EUSO σε συνεργασία με τη Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή της ΠΑΝΕΚΦΕ για την EUSO 2016, θα αναλάβει την προετοιμασία των δύο τριμελών μαθητικών ομάδων για το διαγωνισμό, με την εκπαίδευσή τους στη χρήση των απαιτούμενων πειραματικών πρακτικών. Ο Εθνικός Συντονιστής της EUSO είναι και ο αρχηγός της Ελληνικής αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα EUSO 2016.
 3. Την κάθε ομάδα θα συνοδεύσει και ένας καθηγητής του σχολείου ή ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. στην περιοχή ευθύνης του οποίου βρίσκεται το σχολείο. Ο συνοδός θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζει αγγλικά σε επίπεδο πολύ καλά/άριστα, για να μεταφράσει τα θέματα, και γνώσεις Η/Υ πιστοποίησης Α΄ επιπέδου τουλάχιστον.
 4. Τα έξοδα μεταφοράς (εισιτήρια μετάβασης-επιστροφής) για τους τοπικούς διαγωνισμούς και τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό, βαρύνουν τους συμμετέχοντες στους Διαγωνισμούς. Αν υπάρχει δυνατότητα, μπορούν να καλυφθούν από τη Σχολική Επιτροπή του Λυκείου/ΕΠΑ.Λ. από το οποίο προέρχεται η ομάδα ή από τον τοπικό Δήμο ή από άλλη πηγή. Τα έξοδα μεταφοράς (εισιτήρια μετάβασης-επιστροφής) για τον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό στην Εσθονία, βαρύνουν τους συμμετέχοντες. Τα έξοδα διαμονής των συμμετεχόντων καλύπτονται από την τη χώρα διεξαγωγής της Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας. Επισυνάπτονται περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών – EUSO.

 

Η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή της ΠΑΝΕ.Κ.Φ.Ε. για την EUSO 2016, αποτελείται από τους:

ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 • Γαργανουράκη Βασίλειο, Φυσικό, Υπ. 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ν. Ελλάδας, και μέλη τους:
 • Παπαμιχάλη Κωνσταντίνο, Φυσικό, π. Υπ. ΕΚΦΕ Παλλήνης
 • Θάνο Ιωάννη, Φυσικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Καλλίπολης – Πειραιά
 • Βελέντζα Αθανάσιο, Φυσικό, Υπ Ε.Κ.Φ.Ε. Αμπελοκήπων
 • Κλεοπάτρα Μανουσάκη, Φυσικό, Υπεύθυνο Ε.Κ.Φ.Ε. Άργους
 • Ντούλα Στέφανο, Χημικό, Υπεύθυνο Ε.Κ.Φ.Ε. Αγίων Αναργύρων
 • Χαραλαμπάτου Λιάνα, Χημικό, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Νίκαιας – Πειραιά
 • Παλούμπα Ελένη, Χημικό, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Σπάρτης (Λακωνίας)
 • Φανουράκη Ελευθερία, Βιολόγο, Υπεύθυνη 1ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου
 • Αργυρού Ελευθερία, Βιολόγο, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Θήρας
 • Κωνσταντινίδου Καλλιόπη, Βιολόγο, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Σύρου

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 • Μουρούζη Παναγιώτη, πρόεδρο της επιτροπής Β. Ελλάδας, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Κέρκυρας και μέλη τους:
 • Νάκο Δημήτριο, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Λάρισας
 • Νούση Βασίλειο, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Θεσπρωτίας
 • Κούτσιανο Αστέριο, Χημικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Κοζάνης
 • Ξεντέ Γεώργιο, Χημικό, εκπ/κό Δ.Ε. Θεσσαλονίκης
 • Λαζάρου Δέσποινα, Βιολόγο, εκπ/κό Δ.Ε. Θεσσαλονίκης
 • Χατζάρα Στυλιανή, Χημικό & Βιολόγο, εκπ/κό Δ.Ε. Θεσσαλονίκης

 

Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή της ΠΑΝΕ.Κ.Φ.Ε. για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό, αποτελείται από τους:

ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 • Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη Ευγενία, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και μέλη τους
 • Τριανταφύλλου Δημήτρη, Γεωλόγο, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Αχαρνών, ταμία ΠΑΝΕ.Κ.Φ.Ε.
 • Δέδε Χρήστο, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Δυτικής Αττικής
 • Κρεμιώτη Θωμά, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Ομόνοιας
 • Κωνσταντινοπούλου Βασιλική, Βιολόγο, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Χαλανδρίου
 • Μαυροματίδη Ηλία, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης
 • Στέλλα Μαρίνα, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Ιωνίας
 • Στογιάννο Χριστόφορο, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Αλίμου
 • Τζιωρτζιώτη Χρυσάνθη, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Φιλαδέλφειας

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 • Τσακίρη Μαρία, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και μέλη τους
 • Γκιγκούδη Αναστασία, Χημικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Τούμπας
 • Καρούτη Αθανάσιο, Φυσικό, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολης
 • Μανδηλιώτη Σωτήρη, Γεωλόγο, Υπ.Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών
 • Παντίδη Κων/νο, Συνεργάτη Ε.Κ.Φ.Ε. Τούμπας Θεσσαλονίκης
 • Πιερράτο Θεόδωρο, Φυσικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Ευόσμου

 

Για το Δ.Σ. της ΠΑΝΕΚΦΕ

Ο Πρόεδρος

 

Βασίλης Γαργανουράκης

Φυσικός M.Sc.

Υπ. 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

Ο Γραμματέας

 

Παναγιώτης Μουρούζης

Φυσικός M.Sc.

Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κερκύρας

 

Συνημμένα αρχεία:

Χρήσιμα αρχεία EUSO:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.