Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Αναρτήσεις » Επιστολή προς Υπουργείο Παιδείας: Αξιολόγηση Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε.

Επιστολή προς Υπουργείο Παιδείας: Αξιολόγηση Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε.

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

 

ΚΟΙΝ.: 1. Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α. κ. Θ. Παπαθεοδώρου

2. Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. κ. Α. Κυριαζή

 1. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ / Τμήμα ΣΤ΄ Μελετών
 3. Προϊσταμένους των τμημάτων επιστημονικής

Παιδαγωγικής καθοδήγησης των περιφερειακών

διευθύνσεων εκπαίδευσης όλης της χώρας

6. Ι.Ε.Π.

7. Ο.Λ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ : Υπαγωγή των Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. στο άρθρο 12 του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Μελετώντας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, διαπιστώσαμε ότι οι Υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε. δεν αξιολογούνται για το έργο τους, αλλά (με βάση τα Κριτήρια Ι και ΙΙ του άρθρου 11) για την οργάνωση του έργου και την αξιολόγηση των συνεργατών τους. Σημειωτέον ότι στο 90% των Ε.Κ.Φ.Ε. δεν υπάρχει κανείς αποσπασμένος εκπαιδευτικός και ότι σε ελάχιστα Ε.Κ.Φ.Ε. ένας ή δυο εκπαιδευτικοί και αυτοί με μερική απόσπαση.

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών – ΠΑΝΕΚΦΕ, εκπροσωπώντας το σύνολο των Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. της χώρας, ζητά να υπαχθούν και οι Υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε. ως προς την αξιολόγηση τους στο άρθρο 12 του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο αξιολογούνται οι Υπεύθυνοι όλων των καινοτόμων δράσεων και δομών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Σ.Ε.Π., ΚΕ.ΣΥ.Π, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.α.), στις οποίες υπάγονται και τα Ε.Κ.Φ.Ε. Δομές οι οποίες προσφέρουν, όπως και τα Ε.Κ.Φ.Ε, έργο στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Υπογραμμίζουμε ότι με βάση την Υπουργική απόφαση 92985/Γ7/10-08-2012 για τον “Καθορισμό του τρόπου λειτουργίας των Ε.Κ.Φ.Ε., των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους», με την οποία επελέγησαν οι Υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε., τα βασικά τους καθήκοντα είναι: «Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. έχει την ευθύνη για την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τίθενται αρμοδίως στον τομέα της προαγωγής της εργαστηριακής διδασκαλίας και της αξιοποίησης των σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών της περιοχής ευθύνης του.» (άρθ. 8).

Ειδικότερα αναφέρεται ότι για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ο Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε.:

 • Διοργανώνει τοπικά επιμορφωτικά σεμινάρια για επίδειξη πειραματικών διατάξεων, οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας και λογισμικών για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Διοργανώνει επιμορφωτικές ημερίδες που αφορούν στην εργαστηριακή πειραματική διδασκαλία για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Συνεργάζεται με τους ΥΣΕΦΕ και τους εκπαιδευτικούς σε θέματα οργάνωσης και προγραμματισμού, τεχνικής υποστήριξης, λειτουργίας και γενικότερης εκπαιδευτικής αξιοποίησης των σχολικών εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών.
 • Συνεπικουρεί τους εκπαιδευτικούς στην εργαστηριακή άσκηση των μαθητών.
 • Συνεργάζεται με το πλησιέστερο Π.Ε.Κ. σε θέματα επιμόρφωσης, σχετικά με την εργαστηριακή εξάσκηση, την πειραματική διδασκαλία, τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και ΤΠΕ στη διδασκαλία.
 • Καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς στην κατασκευή οργάνων με απλά μέσα καθημερινής χρήσης.
 • Ενθαρρύνει και βοηθά τους εκπαιδευτικούς στην κατασκευή πρωτότυπων εργαστηριακών οργάνων και τη σύνθεση νέων πειραματικών διατάξεων.
 • Δέχεται για ασκήσεις επίδειξης ομάδες εκπαιδευτικών ή μαθητών στο χώρο του Ε.Κ.Φ.Ε. με προτεραιότητα στις υποχρεωτικές κατ’ έτος εργαστηριακές ασκήσεις.

Επιπλέον οι αρμοδιότητες των Ε.Κ.Φ.Ε. αφορούν μαθήματα του κύριου σχολικού προγράμματος και ασκούνται και στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νόμος 3149/2003 άρθρο 13 §10). Τα επιμορφωτικά σεμινάρια των Ε.Κ.Φ.Ε. διεξάγονται «την καθορισμένη ημέρα της εβδομάδας, κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04, ΠΕ12.10 και ΠΕ12.08 που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες, έχουν μόνο δύο διδακτικές ώρες μάθημα για να διευκολύνονται να παρακολουθούν τις επιμορφωτικές συναντήσεις που οργανώνουν τα Ε.Κ.Φ.Ε.» (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΣΤ΄ Μελετών με αρ. πρωτ.: 105221/Γ7/12-9-2012 και 123033/Γ7/10-10-2012).

 

Με βάση τα παραπάνω ζητάμε:

 • να αξιολογούμαστε με το άρθρο 12 του σχεδίου του Π. Δ. για το έργο που επιλεγήκαμε να επιτελούμε.
 • δηλώνουμε ότι επιθυμούμε την εφαρμογή της αμφίδρομης αξιολόγησης, την οποία θεωρούμε απαραίτητο στοιχείο σε ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης, και η οποία εφαρμόστηκε ήδη στα ευρωπαϊκά προγράμματα επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ, ΜΠΕ, ΤΠΕ Β’ Επιπέδου κ.α.) στα οποία συμμετέχουν πολλοί από τους Υπευθύνους ΕΚΦΕ.

Με τιμή

Για το Δ.Σ. της ΠΑΝΕΚΦΕ

Ο Πρόεδρος

Κ. Καμπούρης
Φυσικός M.Sc.- MEd
Υπ. ΕΚΦΕ Χαλανδρίου

Ο Γενικός Γραμματέας

Γ. Τουντουλίδης
Φυσικός M.Sc.
Υπ. ΕΚΦΕ Πειραιά- Νίκαιας

Για περισσότερες πληροφορίες: Κων/νος Καμπούρης

Ε.Κ.Φ.Ε. Χαλανδρίου

Σχολικό συγκρότημα 2ου Γενικού Λυκείου Χαλανδρίου

Λεωφ. Πεντέλης και Αχαΐας   15234 Χαλάνδρι

Τηλ.: 210 6833915 και 6948618640,

e-mail: ekfexal@otenet.gr, panekfe@yahoo.gr

Συνημμένα αρχεία:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.