Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Αναρτήσεις » Έκθεση Πεπραγμένων ΔΣ ΠΑΝΕΚΦΕ για το έτος 2010

Έκθεση Πεπραγμένων ΔΣ ΠΑΝΕΚΦΕ για το έτος 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ.

Κατά  την δεύτερη θητεία του, το Δ.Σ. του Σωματείου έκανε τις παρακάτω ενέργειες:

 1. Στις 29/7/2009 καθορογράφηκε και δημοσιεύθηκε η απόφαση 1223/2009 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για εκούσια δικαιοδοσία, που εκδικάστηκε στις 19/1/2009. Με την απόφαση αυτή, εγκρίνεται η τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου ΠΑΝΕΚΦΕ, σύμφωνα με τις αποφάσεις των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων του Σωματείου στις 22 Φεβρουαρίου 2008 (τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου ΠΑΝΕΚΦΕ των άρθρων 5, 14 και 16 §3 ως προς το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο Δ.Σ. του Σωματείου) και στις  13 Σεπτεμβρίου 2008 (τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού ως προς την έδρα της ΠΑΝΕΚΦΕ). Κατόπιν αυτών, η Πρόεδρος και ο Ταμίας του Σωματείου έκαναν τις απαραίτητες ενέργειες και στις 3/9/2009 εκδόθηκε το ΑΦΜ του Σωματείου.
 2. Στις 8-9-10 Μαΐου 2009, πραγματοποιήθηκε στη Σύρο, το «5ο  Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση με θέμα την “Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη”». Στο Συνέδριο αυτό, η ΠΑΝΕΚΦΕ σε συνεργασία με την επιστημονική ένωση e-diktyo-ΤΠΕ και τη Συντονιστική Επιτροπήτου Συνεδρίου πραγματοποίησε δύο Συνεδρίες, με θέμα: ”Χρήση των MBL – Microcomputer Based Laboratory ή των ΣΣΛΑ-Συστημάτων Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης στην Ελληνική Εκπαιδευτική Πράξη”, στην οποία παρουσιάστηκαν εργασίες Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. και συνεργατών των Ε.Κ.Φ.Ε.
 3. Οι επιστημονικές ενώσεις e-diktyo-ΤΠΕ και  ΠΑΝΕΚΦΕ  με την ευκαιρία της 10 ετούς ύπαρξης των MBL στα εργαστήρια Φ.Ε. των Λυκείων και με την ευκαιρία της διοργάνωσης του 5ου Συνεδρίου ΤΠΕ στην Εκπαίδευση στη Σύρο στις 8-9-10 Μαίου 2009,προέβησαν στην έκδοση, μιας Συλλογής με εργασίες-εφαρμογές MBL στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η συλλογή γράφτηκε και θα μοιραστεί σε CD σε συγκεκριμένο αριθμό, με ετικέτα (Συλλογή εργασιών-εφαρμογών MBL στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISBN 978-960-99265-0-8 – ΠΑΝΕΚΦΕ),  μέσω της ΠΑΝΕΚΦΕ και των υπευθύνων ΕΚΦΕ και μέσω μελών του e-diktyo-ΤΠΕ. Επίσης θα επισυναπτεί ως ένθετο στα Πρακτικά του 5ου Συνεδρίου ΤΠΕ στην εκπαίδευση που έγινε στη Σύρο στις 8-11 Μαΐου 2009.
 4. Η ΠΑΝΕΚΦΕ εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο του Σωματείου στην Ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Διδασκόντων Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Εκδήλωση – Ενημέρωση για τις Αλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ειδικότερα την εισαγωγή στα ΑΕΙ», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 18 Ιουνίου 2009. Στην ημερίδα συμμετείχαν οι Ενώσεις: ΠΑΝΕΚΦΕ, ΕΕΦ, ΕΕΧ, ΠΕΒ, ΕΜΕ, Ένωση Γεωλόγων και Ένωση Φυσιογνωστών.
 5. Η ΠΑΝΕΚΦΕ εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο του Σωματείου στην Ημερίδα που διοργάνωσε η ΕΛΜΕ Προτύπων, με θέμα: «Ο ρόλος και η λειτουργία των Πειραματικών Σχολείων στη δημόσια εκπαίδευση. Ένα τέλος ή μια νέα αρχή;», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 21 Ιουνίου 2009.
 6. Το Δ.Σ. υπέβαλε προς την ΔΣΔΕ του ΥΠΕΠΘ, στις 1/7/2009, συγκροτημένη πρόταση για την ανάληψη από τα ΕΚΦΕ, του διαγωνισμού για την επιλογή των δύο τριμελών ομάδων μαθητών στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών (EUSO 2010) μετά από διοργάνωση αρχικά τοπικών μαθητικών Διαγωνισμών και σε δεύτερο στάδιο Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού. Το ΥΠΕΠΘ απεδέχθη το αίτημα του Σωματείου και απέστειλλε έγγραφο, με αριθμ. πρωτ.: 88234/Γ7/22-07-2009, που υπογράφεται από την Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ κα. Ν. Γκοτσοπούλου, στο οποίο αναφέρει ότι ο Διαγωνισμός για την επιλογή στην EUSO 2010 θα γίνει από την ΠΑΝΕΚΦΕ, «υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ».
 7. Το Δ.Σ. υπέβαλε προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Α. Σπηλιωτόπουλο, στις 1/7/2009, έγγραφο αίτημα ώστε «η άσκηση καθηκόντων υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) βάσει του νόμου 2986/2002 άρθρο 8 παρ. 4α, συνιστά διδακτική υπηρεσία».
 8. Η Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του ΔΣ της ΠΑΝΕΚΦΕ είχαν προγραμματισμένη συνάντηση με την Διευθύντρια ΣΕΠΠΕΔ κα. Μ. Καλογεροπούλου, στις 1/7/09 στο ΥΠΕΠΘ. Στην συνάντηση αυτή, συμμετείχε και η κα. Ε. Τσουράκη, κατόπιν αιτήματός της προς την Διευθύντρια ΣΕΠΠΕΔ. Η κα. Μ. Καλογεροπούλου ήταν θετική στα περισσότερα από τα αιτήματα που τις θέσαμε ως Σωματείο (την ίδια μέρα καταθέσαμε και το έγγραφο για τον διαγωνισμό EUSO 2010) και ζήτησε ένα γραπτό υπόμνημα με τα κυριότερα αιτήματα της ΠΑΝΕΚΦΕ. Η κα. Μ. Καλογεροπούλου ήταν θετικότατη για το αίτημα για την διδακτική υπηρεσία. Σημειώνεται ότι: α) η Γενική Γραμματέας του ΥΠΕΠΘ κα. Ν. Γκοτσοπούλου έκανε θετική εισήγηση και συμφωνεί ότι «η άσκηση καθηκόντων υπευθύνου Ε.Κ.Φ.Ε. συνιστά διδακτική υπηρεσία». β) Σε παλιότερο (29-12-2008) υπόμνημα του Σωματείου για την διδακτική υπηρεσία προς τον τότε Υπουργό Παιδείας κ. Ε. Στυλιανίδη, είχε ζητηθεί από το Γραφείο του κ. Στυλιανίδη από το νομικό σύμβουλο του ΥΠΕΠΘ να γνωμοδοτήσει επί του θέματος. Η εισήγηση του νομικού σύμβουλου είναι θετική για την ικανοποίηση του αιτήματός μας. γ) Οι θετικές εισηγήσεις «σκάλωσαν» στο Γραφείο Εργαστηρίων. δ) Στις 14/9/09, η Πρόεδρος και ο Ταμίας του ΔΣ της ΠΑΝΕΚΦΕ επισκεφθήκαμε την κα. Ε. Τσουράκη για ενημέρωση για την εξέλιξη του θέματος της διδακτικής υπηρεσίας. Συναντηθήκαμε με την Διευθύντρια ΣΕΠΠΕΔ κα. Μ. Καλογεροπούλου, η οποία ζήτησε από την κα. Ε. Τσουράκη την υπουργική απόφαση για να την προωθήσει άμεσα για υπογραφή. Η κα. Ε. Τσουράκη υποσχέθηκε να την φτιάξει και να την πάει την επόμενη μέρα στις 15/9/09. ε) Λόγω της προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών, δεν υπεγράφη το αίτημα.
 9. Στις 1/7/2009, το Δ.Σ. υπέβαλε αίτημα για συνάντηση με τον Υφυπουργό κ. Λυκουρέντζο για να τον ενημερώσει για τα αιτήματα των Ε.Κ.Φ.Ε. Το αίτημα εκκρεμούσε από τον Σεπτέμβριο του 2008 και τελικά η συνάντηση αυτή ουδέποτε πραγματοποιήθηκε.
 10. Στις 6/7/09, η Πρόεδρος της ΠΑΝΕΚΦΕ συναντήθηκε εκ νέου με την Διευθύντρια ΣΕΠΠΕΔ κα. Μ. Καλογεροπούλου, και κατέθεσε υπόμνημα με τα αιτήματα των Ε.Κ.Φ.Ε.
 11. Στις 11/9/2009, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη, με όσα μέλη του Σωματείου παρακολουθούσαν το 7ο Βαλκανικό Συνέδριο της ΕΕΦ – BPU, για ενημέρωση και συζήτηση για τον προγραμματισμό δράσης του σωματείου.
 12. Πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική ημερίδα του ΠΑΝΕΚΦΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.), στις 24 Σεπτεμβρίου 2009, στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλαίσια του 9ου Πανελληνίου Αστρονομικού Συνεδρίου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Ομιλητές της ημερίδας, ήταν: Κ. Τσίγκανος (Καθηγητής ΕΚΠΑ), Π. Νιάρχος (Καθηγητής ΕΚΠΑ), Δ. Χατζηδημητρίου (Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ), Ν. Στεργιούλας (Επικ. Καθηγητής ΕΚΠΑ), Λ. Βλάχος (Καθηγητής ΑΠΘ), Ι. Σειραδάκης (Καθηγητής ΑΠΘ) και εκπαιδευτικοί με ομιλίες στοχευμένες σε θέματα Αστρονομίας που διδάσκονται στο σχολείο. Ακολούθησε στρογγυλό τραπέζι για τα προβλήματα που υπάρχουν στην διδασκαλία της Αστρονομίας στα σχολεία, καθώς και τους τρόπους αναβάθμισής της, με ομιλητές: Κ. Τσίγκανος (Καθηγητής ΕΚΠΑ), Π. Νιάρχος (Καθηγητής ΕΚΠΑ) και Κ. Παπαμιχάλης (Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Παλλήνης, Εκπρόσωπος ΠΑΝΕΚΦΕ). Μετά το πέρας της ημερίδας ακολούθησε βραδιά παρατήρησης με το τηλεσκόπιο του Γεροσταθοπούλειου Αστεροσκοπείου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι συμμετέχοντες ανήλθαν σε 350 (Σχολικοί Σύμβουλοι, υπεύθυνοι ΕΚΦΕ και καθηγητές).
 13. Στις 16/10/2009, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Αθήνα, με όσα μέλη του Σωματείου επιθυμούσαν και μπορούσαν να παρευρεθούν, για ενημέρωση και συζήτηση για τον προγραμματισμό δράσης του σωματείου.
 14. Στις 15/11/2009, η Πρόεδρος του Σωματείου συμμετείχε σε συνάντηση της Οργανωτικής Επιτροπής του 2ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΕΕΦ, 29 – 31 Ιανουαρίου 2010 στην Ερέτρια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της ΕΕΦ και έγινε διερεύνηση συνεργασίας και συμμετοχής του Σωματείου στο 2ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΕΕΦ. Η συνεργασία αυτή δεν ευοδώθηκε.
 15. Το Δ.Σ. ενημέρωσε έγκαιρα τα μέλη του για την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ που αφορούσε το Συνέδριο της ΠΕΒ στο Ηράκλειο Κρήτης 20 – 21 Νοεμβρίου 2009.
 16. Στις 28/11/2009, πραγματοποιήθηκαν σε 28 Ε.Κ.Φ.Ε. οι τοπικοί μαθητικοί διαγωνισμοί για την EUSO Συμμετείχαν 160 Γενικά Λύκεια με 500 μαθητές από τις περιοχές: Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Ηλεία, Ημαθία, Ηράκλειο Κρήτης, Θήρα, Κοζάνη, Κόρινθο, Λακωνία, Πειραιά, Πέλλα, Ρέθυμνο, Ρόδο, Σέρρες, Σύρο, Τρίκαλα, Φωκίδα και Χανιά. Προκρίθηκαν 34 τριμελείς ομάδες μαθητών για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός έγινε στις 16/1/2010 στις εγκαταστάσεις του ΕΚΦΕ Νέας Φιλαδέλφειας. Στον Πανελλήνιο διαγωνισμό προκρίθηκαν οι ομάδες μαθητών του 1ου ΓΕ.Λ. Αγίου Δημητρίου και του Α΄ Τοσιτσείου – Αρσακείου ΓΕ.Λ. Εκάλης για την 8η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών, στο Gothenburg της Σουηδίας, από 11 έως 17 Απριλίου 2010. Οι διαγωνισμοί για την EUSO 2010, έγιναν υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ και χορηγούς το Ευγενίδιο Ίδρυμα και τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π.
 17. Στις 17/1/2010, η ΠΑΝΕΚΦΕ οργάνωσε στο Ευγενίδιο Ίδρυμα εκδήλωση «Βράβευσης μαθητών του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για την 8η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών – EUSO 2010». Η εκδήλωση περιελάμβανε ομιλίες, από τους: Διονύσιο Σιμόπουλο (Διευθυντή Ευγενιδείου Πλανηταρίου), Κώστα Καμπούρη (Συντονιστή της EUSO στην Ελλάδα), απονομή βραβείων και επαίνων σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό και τέλος επίσκεψη στην «Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας» για όλους τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, που ξεπέρασαν τους 400.
 18. Το Δ.Σ., στις 29/1/2010, υπέβαλε αίτημα προς τον κ. Χ. Ζαγούρα – ΕΑ.ΙΤΥ και ζήτησε την τροποποίηση της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», έτσι ώστε από την επόμενη επιμορφωτική περίοδο (Σεπτέμβριος 2010) να επιμορφώνονται κατά προτεραιότητα οι Υπεύθυνοι και οι συνεργάτες των Ε.Κ.Φ.Ε. που δεν έχουν επιμορφωθεί ή δεν είναι επιμορφωτές στην ανωτέρω Πράξη. Να σημειωθεί ότι την παρούσα επιμορφωτική περίοδο, δεν επιτρεπόταν η καταχώριση αίτησης για επιμόρφωση. Το αίτημα κοινοποιήθηκε στους: Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Ε.Π.Θ. κ. Β. Κουλαϊδή, Δ/νση ΣΕΠΕΔ / Τμήμα ΣΤ΄ Μελετών, Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 19. Το Δ.Σ. της ΠΑΝΕΚΦΕ, στις 5/2/2010, συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ κ. Β. Κουλαϊδή. Η συνάντηση, που την είχε ζητήσει το Σωματείο, διήρκησε σαράντα πέντε λεπτά και διεξήχθη σε πολύ φιλικό κλίμα. Κατατέθηκε υπόμνημα με τα αιτήματα των Ε.Κ.Φ.Ε. Η θέση του Γενικού Γραμματέα ήταν ότι: “στον μελλοντικό σχεδιασμό της εκπαίδευσης, θα επανακαθοριστεί ο ρόλος του Ε.Κ.Φ.Ε. και των Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. και οποιαδήποτε αλλαγή γίνει στον χώρο των Ε.Κ.Φ.Ε. δεν θα γίνει χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του Σωματείου”. Δήλωσε επίσης ότι την παρούσα χρονική στιγμή, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οικονομικά αιτήματα.
 20. Το Δ.Σ. έκανε αποδεκτή την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του ΠΑΝΕΚΦΕ Κ. Καμπούρη, που υποβλήθηκε εγγράφως στις 10/2/2010. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού του Σωματείου, τον κ. Καμπούρη αντικατέστησε στο Δ.Σ. η κα. Φρειδερίκη Μουρατίδου, υπεύθυνη ΕΚΦΕ Ν. Πέλλας, πρώτο αναπληρωματικό μέλος των αρχαιρεσιών της 29/3/2008. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη Πρόεδρος, Παναγιώτης Μουρούζης Αντιπρόεδρος, Νικόλαος Ρούμελης Γενικός Γραμματέας, Γεώργιος Κατσιγιάννης Ταμίας, Φρειδερίκη Μουρατίδου Μέλος. Τα μέλη του σωματείου ενημερώθηκαν ηλεκτρονικά για τη νέα σύνθεση του Δ.Σ.
 21. Στις 26/2/2010, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Αθήνα, όσων μελών της Επιστημονικής και της Οργανωτικής Επιτροπής για την EUSO 2010 μπορούσαν να παρευρεθούν, για απολογισμό των εκδηλώσεων για την EUSO 2010 και κατάθεση προτάσεων προς το Δ.Σ. της ΠΑΝΕΚΦΕ για την αρτιότερη διεξαγωγή της EUSO
 22. Το Δ.Σ., στις 12/3/2010, υπέβαλε αίτημα προς την Υπουργό Παιδείας κα. A. Διαμαντοπούλου, για την ένταξη των Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. που δεν είναι ήδη επιμορφωτές (περίπου 50 στον αριθμό πανελλαδικά) ως επιμορφωτών της Β΄ φάσης «Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη». Ζητείται η επιμόρφωση των Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. να πραγματοποιηθεί μαζί με την επιμόρφωση των Σχολικών Συμβούλων του κλάδου ΠΕ4. Το αίτημα κοινοποιήθηκε στους: Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Ε.Π.Θ. κ. Β. Κουλαϊδή, Δ/νση ΣΕΠΕΔ / Τμήμα ΣΤ΄ Μελετών, Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, ΕΑ.ΙΤΥ (Υπόψη: Κ. Χ. Ζαγούρα) και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ο Σύμβουλος της Χημείας στο Π.Ι. κ. Κ. Καφετζόπουλος, απάντησε ήδη ότι θα υποστηρίξει το αίτημα του Σωματείου.
 23. Το Δ.Σ., στις 12/3/2010, κατέθεσε εμπεριστατωμένη, έγγραφη, διαμαρτυρία στην Υφυπουργό Παιδείας κα. Ε. Χριστοφιλοπούλου, ζητώντας την απόσυρση της εγκυκλίου 84994/Γ2/30-6-08/ΔΣΔΕ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα: «Χρήση εργαστηριακών οδηγών και τετραδίων εργαστηριακών ασκήσεων». Το ίδιο αίτημα είχε κατατεθεί στις 22/9/2009 στον Υφυπουργό Παιδείας κ. Α. Λυκουρέντζο και στις 5/2/2010 στον Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κ. Β. Κουλαϊδή.
 24. Το ΔΣ της ΠΑΝΕΚΦΕ (σε συνεργασία με τον πρώην Γενικό Γραμματέα της ΠΑΝΕΚΦΕ και μέλος της συγγραφικής ομάδας των βιβλίων Φυσικής Γυμνασίου κ. Κ. Καμπούρη), στις 12/3/2010, ανταποκρινόμενο στο προφορικό αίτημά του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κ. Β. Κουλαϊδή, κατέθεσε τις απόψεις του για την διδασκαλία της Φυσικής από τα εν ισχύει σχολικά βιβλία  Φυσικής του Γυμνασίου.
 25. Σε συνεννόηση με το Δ.Σ. της ΕΕΦ το Σωματείο θα έχει δύο συνεδρίες στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΦ στην Πάτρα, 17-21 Μαρτίου 2010, καθώς και έκθεση πειραματικών διατάξεων και λογισμικών από Υπευθύνους και συνεργάτες των Ε.Κ.Φ.Ε.
 26. Το Σωματείο συμμετέχει ως συνδιοργανωτής του 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, στις 23 – 25 Απριλίου 2010, στο οποίο θα υπάρχει ειδική συνεδρία με τις εργασίες Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. και συνεργατών τωνΕ.Κ.Φ.Ε.
 27. Το Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη του για την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει Συνέδριο της ΠΑΝΕΚΦΕ και απέστειλλε προσχέδιο της θεματολογίας του Συνεδρίου. Η συμβολή του κ. Χ. Δέδε, Υπεύθυνου Ε.Κ.Φ.Ε. Δυτικής Αττικής, στη συγγραφή του προσχεδίου της θεματολογίας του Συνεδρίου, ήταν καθοριστική. Στην ανίχνευση πρόθεσης παρουσίασης εργασίας στο Συνέδριο της ΠΑΝΕΚΦΕ από Υπευθύνους Ε.Κ.Φ.Ε., συνεργάτες τους και καθηγητές των σχολείων τους, δήλωσαν συμμετοχή δώδεκα (12) Ε.Κ.Φ.Ε.
 28. Αναβαθμίστηκε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της ΠΑΝΕΚΦΕ και η όλη προσπάθεια αναβάθμισης συνεχίζεται. Τα μέχρι τώρα σχόλια των συναδέλφων είναι θετικότατα.

 

Για το Δ.Σ. της ΠΑΝΕΚΦΕ

Η Πρόεδρος

Ε. Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, Φυσικός

Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Αιγάλεω 

Ο Γραμματέας

 Ν. Ρούμελης, Χημικός

Υπ. ΕΚΦΕ Σύρου

Συνημμένα αρχεία:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.