Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Αναρτήσεις » Έκθεση Πεπραγμένων ΔΣ ΠΑΝΕΚΦΕ για το έτος 2006

Έκθεση Πεπραγμένων ΔΣ ΠΑΝΕΚΦΕ για το έτος 2006

Κατά την πρώτη θητεία του, το Δ.Σ. έκανε τις παρακάτω ενέργειες:

  1. Το Δ.Σ. χαιρετίζει την απόφαση με αρ. πρωτ. 62975/Γ7/24-6-2005/ ΔΣΕΠΕΔ/ ΥΠΕΠΘ όπου προσδιορίζονται οι εργαστηριακές δραστηριότητες που (κατ’ ελάχιστο) θα πραγματοποιηθούν στα Γυμνάσια, Εν. Λύκεια και ΤΕΕ την σχολική χρονιά 2005-06 θεωρώντας ότι το πλέον θετικό της απόφασης είναι ότι διατηρείται το 3ωρο του υπευθύνου ΣΕΦΕ, παρά τις όποιες ‘’επιθέσεις’’ δέχθηκε τη χρονιά που μας πέρασε ο (πρωτοεμφανιζόμενος) θεσμός. Υποστηρίζοντάς τον έμπρακτα, ο κλάδος θα κάνει ένα βήμα μπροστά. Σχολιάζει επίσης ότι τη σχολική χρονιά 2004-05, παρά τις παρανοήσεις για τη λειτουργία του θεσμού, σε ορισμένες περιπτώσεις, και από τους ίδιους τους υπεύθυνους ΣΕΦΕ (!), παρατηρήθηκε αυξητική τάση στον αριθμό των εργαστηριακών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε σχολείο. Μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ο συνολικός αριθμός των εργαστηριακών δραστηριοτήτων στο λύκειο σχεδόν διπλασιάζεται. Αυξάνονται συνολικά περίπου 2,5 φορές οι δραστηριότητες Φυσικής, περίπου 4 φορές αυτές της Χημείας και 2 φορές της Βιολογίας, και ιδιαίτερα οι εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικής της Α΄ τάξης και της Χημείας και Βιολογίας της Β΄ τάξης. Τρίτη και τελευταία παρατήρηση: προτείνονται (εναλλακτικά) και έξι δραστηριότητες/ πειράματα επίδειξης με τη χρήση του MultiLog. Θετική αρχή για να πάρει το ΕΚΦΕ /το σχολικό εργαστήριο φ.ε. το μερίδιο από τις ΤΠΕ που του ανήκει. [Μια από τις προσπάθειες του Σωματείου θα είναι και ο εξοπλισμός των ΕΚΦΕ, μεταξύ άλλων, και με φορητούς υπολογιστές…]
  2. Το ΔΣ υπέβαλε προς τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) του ΥΠΕΠΘ, στις 23-9-2005, συγκροτημένη πρόταση για την υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης-πιστοποίησης υπευθύνων ΕΚΦΕ στο πλαίσιο της Δράσης 2.1.1δ του ΕΠΕΑΚ Γ΄ ΚΠΣ. Μετά από τις ‘’απαραίτητες’’ διαβουλεύσεις ενός σχεδόν μήνα και συνάντηση του Προέδρου με την Πρόεδρο του Οργανισμού, η πρότασή μας πέρασε. Αναμένουμε τις περαιτέρω προσεχείς ενέργειες υλοποίησης από τον ΟΕΠΕΚ.
  3. Το ΔΣ υπέβαλε προς τη ΔΙΕΦΕΣ/ ΥΠΕΠΘ και τη ΔΣΕΠΕΔ/ ΥΠΕΠΘ, στις 26-9- 2005, αίτημα για τη διεξαγωγή 3μερης ενημερωτικής-επιμορφωτικής συνάντησης των υπεύθυνων ΕΚΦΕ με ευθύνη και έξοδα της υπηρεσίας και με συν-διοργανωτή το Σωματείο μας, με σκοπό «την ενημέρωση των υπεύθυνων ΕΚΦΕ στη λειτουργία και χρήση των νέων οργάνων και συσκευών που θα παραληφθούν όσο και την επικαιροποίηση και διεύρυνση των γνώσεών τους σε όργανα και συσκευές που από παλαιότερα έχουν παραληφθεί». Η συνάντηση αυτή πιθανόν θα διοργανωθεί πριν από το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς ή στις αρχές της επόμενης σχολικής χρονιάς.
  4. Το ΔΣ υπέβαλε προς την Υπουργό Παιδείας, στις 8-11-2005, υπόμνημα σχετικό με τη μη πρόβλεψη στο πρόσφατο σχέδιο νόμου για την ‘’Επιλογή Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης’’ της μοριοδότησης της άσκησης καθηκόντων υπεύθυνου ΕΚΦΕ. Υποστηρίζουμε ότι «είναι σκόπιμο και αξίζει στα μοριοδοτούμενα προσόντα να προστεθεί και η άσκηση καθηκόντων υπευθύνου ΕΚΦΕ, όπως προέβλεπε για τις παραπάνω θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης το Π.Δ. 25/2002 στα άρθρα 10, 14 και 17 §3 εδάφιο ε), αντιστοίχως».
  5. Το ΔΣ υπέβαλε προς το ΚΕΕ, στις 15-11-2005, πρόταση για την αποτύπωση, με επί τόπου επισκέψεις, των υλικών και ανθρώπινων πόρων των ΕΚΦΕ με στόχο, μεταξύ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – «ΠΑΝΕΚΦE» Αθήνα, Χίου 46, τ.κ. 10439, τηλ. 2105233377, email:panekfe@yahoo.gr, www.ekfe.gr άλλων, την ποιοτική αναβάθμιση των ΕΚΦΕ ως προς την υλικοτεχνική τους υποδομή. Μετά από συνάντηση του Προέδρου και σχετική συζήτηση με τον Πρόεδρο του ΚΕΕ, η πρότασή μας έγινε αποδεκτή.
  6. Το ΔΣ υπέβαλε προς τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στις 20-12- 2005, αίτημα «να συμπεριληφθούν στους επιμορφούμενους της Α΄ φάσης και οι υπεύθυνοι των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών» στο πλαίσιο της προς υλοποίηση Πράξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ‘’Επιμόρφωση Στελεχών της Δευτεροβάθμίας Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών στο Δ.Ε.Π.Π.Σ., τα Α.Π.Σ. και το νέο διδακτικό υλικό του Γυμνασίου’’.
  7. Συμπληρωματικά, στη φετινή απόφαση του ΥΠΕΠΘ για τη συμμετοχή στο (ήδη πραγματοποιηθέν) 15ο Σεμινάριο Διδακτικής της Χημείας συμπεριλαμβάνονται για μετακίνηση εκτός έδρας και οι υπεύθυνοι ΕΚΦΕ, μετά την περσινή επιστολή-παρέμβαση του ΔΣ Σωματείου προς τη διοργανώτρια ΕΕΧ.
  8. Σε συνεννόηση με το ΔΣ της ΕΕΦ το Σωματείο μας έχει μια ολόκληρη μέρα και μια από τις αίθουσες του συνεδρίου το 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής της ΕΕΦ (Λάρισα, 30-31 Μαρτίου και 1-2 Απριλίου 2006) για παράλληλη συνεδρία με το γενικό τίτλο ‘’ΕΚΦΕ και πειραματική διδασκαλία’’ ενταγμένη στη θεματική του Συνεδρίου «Εκπαίδευση και Διδασκαλία της Φυσικής» και με εισηγητές υπευθύνους ΕΚΦΕ ή/ και τους συνεργάτες τους. Παράλληλα θα λειτουργεί και έκθεση αφίσας, κατασκευών, πειραμάτων και λοιπά ανάλογα της δραστηριότητας των ΕΚΦΕ στις φυσικές επιστήμες.
  9. Aπό τον Ιανουάριο 2006 έχει ‘’ανεβεί’’ ο ιστότοπος του Σωματείου, www.ekfe.gr, για πιο άμεση ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων και όχι μόνο (…)
  10. Το ΔΣ υπέβαλε προς τον Γεν. Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ αίτημα να αξιοποιηθεί το υπόλοιπο των πιστώσεων του έργου για τον εργαστηριακός εξοπλισμός (β΄ φάση) 964 εργαστηρίων φυσικών επιστημών Ενιαίου Λυκείου στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΚΠΣ, για τον εξοπλισμό των 78 λειτουργούντων σήμερα ΕΚΦΕ, που αποτελούν τα κύτταρα προώθησης της πειραματικής διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στη Δευτεροβάθμια και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ν. 2986/2002, άρθρο 8, εδάφιο 4α).

Για το Δ.Σ. ΠΑΝΕΚΦΕ

Ο Πρόεδρος

Νίκος Παπασταματίου

Η Γεν. Γραμματέας

 Ευγενία Τσιτοπούλου

  

Συνημμένα αρχεία:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.