Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Αναρτήσεις » Video – πειράματα στο γυμνάσιο

Video – πειράματα στο γυμνάσιο

Η πειραματική διαδικασία είναι θεμελιώδης παράμετρος των Φυσικών Επιστημών. Εξίσου σημαντική είναι και η ενσωμάτωση της στην εκπαιδευτικη διαδικασία.

Η υποστήριξη της εργαστηριακής διδασκαλίας είναι κεντρικός σκοπός των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών. Έτσι, η ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. διοργανώνει τη δράση “Video – πειράματα στο γυμνάσιο” ώστε να δώσει την αφορμή στους μαθητές, τις μαθήτριες αλλά και τους εκπαιδευτικούς, να εμπλακούν με την πειραματική διαδικασία.

Γιατί επιλέξαμε βιντεοσκόπηση “ζωντανών” πειραμάτων;

 • Υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία (χώρου και χρόνου) στην συμμετοχή
 • Αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών καθώς εμπλέοκονται και αναδεικνύονται επιπλέον δεξιότητες
 • Δίνεται δυνατότητα δημιουργίας σχετικού αποθετηρίου
 • Τα “προϊόντα” της δράσης δημοσιοπούνται πιο εύκολα

Ζητήσαμε από τους εκπαιδευτικούς να παροτρύνουν και να οργανώσουν μαθητικές ομάδες ώστε να φτιάξουν τα δικά τους βίντεο με πειράματα Φ.Ε. Στην συνέχεια θα μας τα υποβάλουν ώστε να τα συγκεντρώσουμε και να τα αξιολογήσουμε.

Με την ολοκλήρωση των αιτήσεων συμπληρώθηκαν 64 συμμετοχές σχολικών μονάδων.

Προκήρυξη δράσης


Κανόνες δημιουργίας και υποβολής video

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την συμμετοχή:

 1. Αριθμός παιδιών ανά ομάδα 2-5
 2. Μέγιστος αριθμός video ανά σχολείο 2.
 3. Το κάθε video θα εντάσσεται σε ένα από τα αντικείμενα: Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία-Γεωλογία.
 4. Η διάρκεια θα είναι από 2 έως 5 λεπτά
 5. Τα video θα πρέπει να αναρτηθούν στο YouTube, μέσω λογαριασμών (Google) εκπαιδευτικών ή λογαριασμών του σχολείου αλλά όχι μαθητικών.
 6. Θα υπάρχει γονική συναίνεση για την ανάρτηση των video στο YouTube (δηλώνεται κατά τη διαδικασία υποβολής).
 7. Τα αναρτημένα video που θα υποβάλλονται, θα είναι χαρακτηρισμένα ως “ειδικό για παιδιά” ενώ μέχρι και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης τους, θα είναι “μη καταχωρισμένα” (μη δημόσια)
 8. Στη σελίδα του YouTube, για κάθε αναρτημένο video θα πρέπει να αναφέρονται:
 • α. Τίτλος
 • β. Περιγραφή του περιεχομένου (αρκεί μία περίληψη σε 1-2 προτάσεις)
 • γ. Όνομα σχολείου, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού/ων
 • δ. Σύνδεσμοι σε πιθανές πηγές υλικού (πολυμέσα, άρθρα κ.λ.π.) που έχουν χρησιμοποιηθεί

Υποβολή Video (έως 30 Απριλίου)