Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Ερατοσθένης

Ερατοσθένης

Ολοκλήρωση ομάδων εργασίας

Ολοκληρώθηκε η κατανομή υπ. ΕΚΦΕ σε ομάδες εργασίας, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες Κατανομή ομάδων