Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Αναρτήσεις » Ταυτότητα Σωματείου ΠΑΝΕΚΦΕ

Ταυτότητα Σωματείου ΠΑΝΕΚΦΕ

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2004 και σκοπό έχει:

 1. την υποστήριξη, προβολή και προώθηση των αιτημάτων των Υπευθύνων ΕΚΦΕ για την αναβάθμιση και σωστή λειτουργία των ΕΚΦΕ
 2. τη διάδοση και προβολή του έργου των ΕΚΦΕ
 3. την προώθηση δράσεων με σκοπό την ένταξη της πειραματικής πρακτικής στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μέλη της ΠΑΝΕΚΦΕ μπορούν να γίνουν οι Υπεύθυνοι και Συνεργάτες των ΕΚΦΕ μετά από εγγραφή και καταβολή ετήσιας συνδρομής.

Ιστορική αναδρομή

Με την νομοθετική κατοχύρωση των ΕΚΦΕ προέκυψε η αναγκαιότητα για την δημιουργία ενός επιστημονικού σωματείου που θα προβάλει τις δράσεις των ΕΚΦΕ και θα δημιουργήσει ένα δίκτυο συσπείρωσης, προβολής και κατοχύρωσης στη συνείδηση των εκπαιδευτικών της καινοτόμου υποστηρικτικής δομής των ΕΚΦΕ σε Πανελλήνιο επίπεδο.

Το 2004 κατατίθεται στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών το 1ο καταστατικό της ΠΑΝΕΚΦΕ με σήμα του σωματείου την προσωπογραφία του Αρχιμήδη και ορίζεται προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. Το 2005, με την έγκριση του καταστατικού εκλέγεται και το 1ο Δ.Σ.

Το 2008, μετά από απαίτηση η έδρα να βρίσκεται σε αυτόνομο χώρο, η έδρα του σωματίου μεταφέρεται στη σημερινή της θέση ιδιοκτησίας Κώστα Καμπούρη που διατίθεται αφιλοκερδώς. Επιπλέον, μετά από σχετική τροποποίηση, προκύπτει το 2ο καταστατικό.

Από το 2005 μέχρι σήμερα, η ΠΑΝΕΚΦΕ εκτός της υποστήριξης, προβολής και προώθησης των αιτημάτων των Υπευθύνων ΕΚΦΕ για την αναβάθμιση και τη σωστή λειτουργία των ΕΚΦΕ, προωθεί ενεργά με τη δράση της κάθε προσπάθεια για την ένταξη της πειραματικής πρακτικής στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην π/θμια και δ/θμια εκπ/ση καθώς και τη διάδοση και προβολή του έργου των ΕΚΦΕ. Απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθεί γύρω από την ΠΑΝΕΚΦΕ και τα ΕΚΦΕ μια ενεργή κοινότητα εκπαιδευτικών που αγαπούν το πείραμα και το εντάσσουν στη διδασκαλία τους.

“Σημαντικότερες δράσεις”

Οι σημαντικότερες δράσεις της ΠΑΝΕΚΦΕ από τη δημιουργία της είναι:

 1. Η διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Η διδασκαλία της Φυσικής στο Γυμνάσιο μέσα από τα νέα Βιβλία» το Σεπτέμβριο του 2008 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
 2. Η διοργάνωση «Διαδραστικής Έκθεση Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών» με θέμα «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Διαδραστικών Μοντέλων Πειραματισμού με Ανακυκλώσιμα Υλικά» στην Έδεσσα τον Φεβρουάριο του 2011 με συμμέτοχη 28 ΕΚΦΕ.
 3. Η διοργάνωση ημερίδας τον Ιούνιο του 2011 στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα και στην Εστία Επιστημών στη Πάτρα.
  • Διαδραστική Έκθεση Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών από τα ΕΚΦΕ Αττικής στην Αθήνα και των ΕΚΦΕ των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στην Πάτρα
  • Ημερίδας με θέμα: «Μέθοδοι και διαδικασίες αξιολόγησης της Πειραματικής Πρακτικής»
 4. Η οργάνωση ειδικής Συνεδρίας στο πλαίσιο κάθε Πανελληνίου Συνεδρίων της ΕΕΦ στη Λάρισα (2008),Πάτρα (2010), Καμένα Βούρλα (2012), Ναύπλιο (2014) με την παρουσίαση προτάσεων ένταξη του πειράματος στη διδασκαλία των Φ.Ε.
 5. Η συνδιοργάνωση με Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία (Ελ.Ασ.Ετ.), ειδικής ημερίδας για εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο των εργασιών του 9ου και 10ου Πανελληνίου Αστρονομικού Συνεδρίου της Ελ.Ασ.Ετ. τον Σεπτέμβριο του 2009 στην Αθήνα και του 2011 στα Γάννενα
 6. Η συμμετοχή ως συνδιοργανωτής στα Πανελλήνια συνέδρια της «Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση» στη Σύρο και την Βέροια.
 7. Η διοργάνωση κάθε χρόνο από το 2007 του «Πανελληνίου Διαγωνισμού της ΠΑΝΕΚΦΕ» για την επιλογή των δυο τριμελών μαθητικών ομάδων που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας Φυσικών Επιστημών – EUSO
 8. Η συνδιοργάνωση από το 2012 με την Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων των MASTERCLASSES (Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων για μαθητές Λυκείου)
 9. Η διοργάνωση της 12ης Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας Φυσικών Επιστημών – EUSO2014 στην Αθήνα τον Απρίλιο 2014 (www.euso2014.eu)
 10. Η διοργάνωση Διημερίδας των Μελών της ΠΑΝΕΚΦΕ τον Ιούλιο του 2014 στην Αθήνα
 11. Η συνδιοργάνωση με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ., του Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών» στις 16 και 17 Απριλίου 2016 στη Θεσσαλονίκη.

“Επίτιμα μέλη”

Σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 5, παράγραφος 3), επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ., πρόσωπα που ενίσχυσαν ή ενισχύουν ηθικά και υλικά την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και γενικά πρόσφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στο Σωματείο. Επίσης, με την ίδια διαδικασία, ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη και όσοι έχουν προσφέρει στον επιστημονικό χώρο που άπτεται των σκοπών του Σωματείου.

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜ. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ
1 Νίκος Παπασταματίου π. Υπ. ΕΚΦΕ Ομόνοιας
π. Πρόεδρος ΠΑΝΕΚΦΕ
 28/3/2011
2 Κώστας  Βουδούρης π. Υπ. ΕΚΦΕ Σάμου  28/3/2011
3 Ανδρέας Καρακωνσταντής π. Υπ. ΕΚΦΕ Χίου  28/3/2011
4 Γιάννης Λεβεντάκης π. Υπ. ΕΚΦΕ 1ου Ηρακλείου  28/3/2011
5 Μάγδαλης π. Υπ. ΕΚΦΕ Πολυγύρου  28/3/2011
6 Αντωνία Σαντάρμη π. Υπ. ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων  28/3/2011
7 Αριστομένης Σταυρίδης π. Υπ. ΕΚΦΕ Δράμας  28/3/2011
8 Λεωνίδας Τζιανουδάκης π. Υπ. ΕΚΦΕ Ρεθύμνου  28/3/2011
9 Ευάγγελος Τζαφογιάννης π. Υπ. ΕΚΦΕ Τρικάλων  28/3/2011
10 Τσάτσιος π. Υπ. ΕΚΦΕ Τρικάλων  28/3/2011
11 Δημήτρης Τσήρος π. Υπ. ΕΚΦΕ Κορίνθου  28/3/2011
12 Ιωάννης Φωτόπουλος π. Υπ. ΕΚΦΕ Βέροιας  28/3/2011
13 Καλλίνικος Χαρακόπουλος π. Υπ. ΕΚΦΕ Αγ. Αναργύρων  28/3/2011
14 Σπύρος Χόρτης π. Υπ. ΕΚΦΕ Λάρισας  28/3/2011
15 Ψάρρας Θεοχάρης π. Υπ. ΕΚΦΕ Κέντρο Θες/νίκης  28/3/2011
16 Γιώργος Χαλκιόπουλος π. Υπ. ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας  28/3/2011
17 Κώστας Μοράκης π. Υπ. ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας  7/7/2014
18 Γιώργος Τουντουλίδης π. Υπ. ΕΚΦΕ Νίκαιας
π. Γραμματέας ΠΑΝΕΚΦΕ
 7/7/2014
19 Γιάννης Γάτσιος π. Υπ. ΕΚΦΕ  Νέας Σμύρνης  7/7/2014
20 Κώστας Παπαγεωργίου π. Υπ. ΕΚΦΕ Αλίμου  7/7/2014
21 Γιάννης Χριστακόπουλος π. Υπ. ΕΚΦΕ Ν. Φιλαδέλφειας  7/7/2014
22 Κώττης  Ανδρέας π. Υπ. ΕΚΦΕ Πειραιά
Υπεύθυνος Γραφείου Εργαστηρίων στο Υπουργείο Παιδείας κατά τη θεσμοθέτηση των ΕΚΦΕ
 7/7/2014
23 Κώστας Παναγούλιας π. Υπ. ΕΚΦΕ Ηλιούπολης  7/7/2014
24 Κώστας Καμπούρης π. Υπ. ΕΚΦΕ Χαλανδρίου
π. Πρόεδρος ΠΑΝΕΚΦΕ
 7/7/2014
25 Γεώργιος Γεωργιλάς π. Υπ. ΕΚΦΕ Τούμπας 7/7/2014
25 Μίλτος Σακελαρίου π. Υπ. ΕΚΦΕ Ιωαννίνων 7/7/2014
 26 Νίκος Πουλερές π. Υπ. ΕΚΦΕ Χίου 7/7/2014
 27 Φιλιππάκης π. Υπ. ΕΚΦΕ Πάτρας 7/7/2014
 28 Νίκος Πασσάλης π. Υπ. ΕΚΦΕ Ρόδου 7/7/2014
29 Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης Πρόεδρος Ιδρύματος Ευγενίδου 23/1/2016
30 Νίκος Τράκας Καθηγητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ 23/1/2016
31 Κώστας Παπαμιχάλης π. Υπ. ΕΚΦΕ Παλλήνης 23/1/2016
32 Δημήτρης Νοταράς Εκπαιδευτικός 23/1/2016
33 Ιωάννης Θάνος π. Υπ. ΕΚΦΕ Πειραιά Καλλίπολης 28/1/2017