Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

11η μέρα παρουσιάσεων

Τελευταία (11η) ημέρα παρουσιάσεων. Θα γίνει συζήτηση πάνω στο λογισμικό OBS καθώς και την κατασκευή σχολικού σεισμογράφου.

Εκλογές ΠΑΝΕΚΦΕ

Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΠΑΝΕΚΦΕ θα διεξαχθούν την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022.

Τηλεσυνάντηση ομάδας Διαγωνισμού video-πειραμάτων

Τελική συνάντηση για οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων και συζήτηση της διαδικασίας Αναδειξη ομάδας διακριθέντων Βραβεία - διαδικασία απονομής Βεβαιώσεις Αποτίμιση Δημιουργία αποθετηρίου