Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

11η μέρα παρουσιάσεων

Τελευταία (11η) ημέρα παρουσιάσεων. Θα γίνει συζήτηση πάνω στο λογισμικό OBS καθώς και την κατασκευή σχολικού σεισμογράφου.