Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Δραστηριότητες » Δραστηριότητες ΠΑΝΕΚΦΕ » Ερατοσθένης

Ερατοσθένης

Μετρηση της ακτίνας της Γης με τη μέθοδο του Ερατοσθένη

Ερατοσθένης 2024

Υπολογίζοντας την ακτίνα της γης…