Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Αναρτήσεις » Video – πειράματα στο γυμνάσιο 2024

Video – πειράματα στο γυμνάσιο 2024

Η ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. διοργανώνει και φέτος (για 3η χρονιά), τη δράση “Video – πειράματα” στο γυμνάσιο ώστε να δώσει την αφορμή στους μαθητές, τις μαθήτριες αλλά και τους εκπαιδευτικούς, να εμπλακούν με την πειραματική διαδικασία.

Η βιντεοσκόπηση “ζωντανών” πειραμάτων που επιλέξαμε ως τρόπο διεξαγωγής της δράσης δίνει ευελιξία χώρου και χρόνου ενώ, τα παραγόμενα video δημοσιοποιύνται σχετικά εύκολα και συγκεντρώνονται σε σχετικό αποθετήριο.

Προκήρυξη δράσης

Έγκριση ΥΠΑΙΘΑ

Επιτροπές (επικαιροποιημένο)


Έντυπο συγκατάθεσης γονέα

Σημαντικές ημερομηνίες:

Αίτηση συμμετοχής: Eως τις 31 Μαρτίου 2024 (ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις)

Υποβολή Video: Έως 22 Απριλίου


Κανόνες συμμετοχής

 1. Εφαρμόζονται οι κανόνες ασφαλείας του εργαστηρίου.
 2. Ο μέγιστος αριθμός video ανά σχολείο είναι 2, διαφορετικών αντικειμένων.
 3. Το κάθε video κατά την υποβολή του εντάσσεται σε ένα από τα αντικείμενα: Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία-Γεωλογία.
 4. Η διάρκεια τους είναι από 2 έως 5 λεπτά.
 5. Κατά την πειραματική διαδικασία είναι απαραίτητη η εμφανής ενεργός συμμετοχή των μαθητών/τριών.
 6. Η υλοποίηση του πειράματος πρέπει να έχει γίνει στη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2023-24.
 7. Στην περίπτωση που τα video αναρτηθούν στο Youtube
 • Η ανάρτηση γίνεται μέσω λογαριασμών (Google) των εκπαιδευτικών ή λογαριασμού του σχολείου αλλά όχι μαθητικών λογαριασμών.
 • Θα υπάρχει γονική συναίνεση για την ανάρτηση των video στο YοuTube (δηλώνεται κατά την υποβολή).
 1. Τα αναρτημένα video που υποβάλλονται, είναι χαρακτηρισμένα ως “ειδικό για παιδιά” (youtube) ενώ μέχρι και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης τους, παραμένουν σε κατάσταση “μη καταχωρισμένα” (μη δημόσια)
 2. Στον χώρο ανάρτησης, για κάθε αναρτημένο video θα πρέπει να αναφέρονται:
 • Τίτλος
 • Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου
 • Όνομα σχολείου, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού/ών
 • Αναφορές σε πιθανές πηγές υλικού (πολυμέσα, άρθρα κ.λ.π.) που έχουν χρησιμοποιηθεί