Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Αναρτήσεις » “Σεισμο-γράφω”

“Σεισμο-γράφω”

Η ΠΑΝΕΚΦΕ διοργανώνει την δράση “Σεισμο-γράφω” που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και σκοπό έχει την δημιουργία ενός Πανελλήνιου Δικτύου σχολικών σεισμογράφων.

Για το 2023, οι δηλώσεις συμμετοχής ολοκληρώθηκαν (ύστερα και απο μία μικρή παράταση) στις 10 Φεβρουαρίου

Η κατασκευή των σεισμογράφων βασίζεται στην ιδέα της χρήσης οικονομικού τεχνολογικού εξοπλισμού και της σχετικά απλής υλοποίησης όπως περιγράφεται και στο σχετικό κείμενο

Προκήρυξη

Ο δικτυακός χώρος της δράσης