Το Δ.Σ. της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. απέστειλε στις 10/9/2019 προς το υπουργείο το παρακάτω συνημμένο "Υπόμνημα σχετικό με την ένταξη των εργαστηριακών δραστηριοτήτων στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική".

 

 Συνημμένα:

Υπόμνημα προς το Υπουργείο