Το Δ.Σ. της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. απέστειλε στις 25/9/2019 προς το υπουργείο το παρακάτω συνημμένο "Υπόμνημα σχετικό με τα κριτήρια επιλογής των ΥΣΕΦΕ".

 

 Συνημμένα:

Υπόμνημα προς το Υπουργείο για την επιλογή ΥΣΕΦΕ