Σήμερα Τρίτη 4/6/2019 και ώρα 10 π.μ., μετά από πρόσκληση του Π. Μουρούζη, συνήλθαν τα εκλεγέντα από τις αρχαιρεσίες της ΠΑΝΕΚΦΕ, που έγιναν στις 10 Μαΐου 2019, μέλη του Δ.Σ. Σε διαδυκτιακή συνεδρίαση για συζήτηση και αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες ήταν οι:

Θέματα ημερήσιας διάταξης: Συγκρότηση Δ.Σ.

Μετά από φανερή ψηφοφορία από τους παρόντες, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Μετά από τη συγκρότηση σε σώμα, αποφασίστηκε η Γενική Γραμματέας να ενημερώσει ηλεκτρονικά τα μέλη του σωματείου για τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. Και να αναρτήσει το παρόν πρακτικό στην ιστοσελίδα του Σωματείου.

 

Ύστερα από αυτά λύθηκε η συνεδρίαση.

 

Για το Δ.Σ. της ΠΑΝΕΚΦΕ

 

Ο Πρόεδρος

Π. Μουρούζης

Η Γενική Γραμματέας

Μαρία Τσακίρη

Τα μέλη

Παλούμπα Ελένη
Στογιάννος Χριστόφορος
Μηλιός Νεκτάριος