Στο Αιγάλεω, στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ Αιγάλεω, σήμερα 30 Μαΐου 2019 και ώρα 11.00 πμ, η Εφορευτική Επιτροπή που εξελέγη από τη Γ.Σ. του Σωματείου αποτελούμενη από τους Χρήστο Δέδε, Μιχάλη Φιλιόγλου και Ελένη Χαραλαμπάτου, καταμέτρησε τις ψήφους στο σύνολο των ψηφοδελτίων ως εξής:

Εψήφισαν: πενήντα ένας (51)

Ψηφοδέλτια: Έγκυρα: πενήντα (50) Άκυρα: ένα (1) Λευκά: μηδέν (0)

Έλαβαν για το Δ.Σ.:

Γεωργόπουλος Χρήστος Ψήφοι 5
Κατσιγιάννης Γεώργιος Ψήφοι 7
Μήλιος Νεκτάριος Ψήφοι 8
Μουρούζης Παναγιώτης Ψήφοι 21
Παλούμπα Ελένη Ψήφοι 15
Παπαδάκης Ιωάννης Ψήφοι 5
Στογιάννος Χριστόφορος Ψήφοι 14
Σωτηροπούλου Άννα Ψήφοι 2
Τσακίρη Μαρία Ψήφοι 20

Έλαβαν για την Ε.Ε.

Ζησιμόπουλος Γεώργιος Ψήφοι 13
Καλογήρου Ηλίας Ψήφοι 13
Μανουσάκη Κλεοπάτρα Ψήφοι 14
Νούσης Βασίλειος Ψήφοι 7
Ρούγγος Γεώργιος Ψήφοι 2

 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού εκλέγονται για το Δ.Σ. οι:

 1. Μουρούζης Παναγιώτης

 2. Τσακίρη Μαρία

 3. Παλούμπα Ελένη

 4. Στογιάννος Χριστόφορος

 5. Μήλιος Νεκτάριος

 και αναπληρωματικοί οι:

 1. Κατσιγιάννης Γεώργιος

 2. Γεωργόπουλος Χρήστος

 

Για την Ε.Ε. εκλέγονται οι:

 1. Μανουσάκη Κλεοπάτρα

 2. Καλογήρου Ηλίας

 3. Ζησιμόπουλος Γεώργιος

 

και αναπληρωματικοί οι:

 1. Νούσης Βασίλειος

 2. Ρούγγος Γεώργιος

 

Σημείωση: Μεταξύ των ισοψηφησάντων Γεωργόπουλου Χρήστου και Παπαδάκη Ιωάννη έγινε κλήρωση.

 

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

Χρήστος Δέδες

Μιχάλης Φιλιόγλου

Ελένη Χαραλαμπάτου