1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM

3 και 4 Σεπτεμβρίου 2018
στο Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Οργάνωση: European SchoolNet, ΕΕΛΛΑΚ, ΠΑΝΕΚΦΕ

Το Scientix είναι έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία, το οποίο προάγει και υποστηρίζει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντικείμενα STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), των ερευνητών στο χώρο της STEM εκπαίδευσης, των υπευθύνων χάραξης πολιτικών και άλλων επαγγελματιών στην εκπαίδευση STEM. Τον συντονισμό του σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αναλάβει το European Schoolnet, μια κοινοπραξία τριάντα υπουργείων παιδείας με έδρα τις Βρυξέλλες, ενώ στην Ελλάδα το έργο, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, συντονίζεται από τον Οργανισμό Ανοικτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ. Στο πλαίσιο των δράσεων του έργου το European SchoolNet,  ο Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ και η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών ΠΑΝΕΚΦΕ συνδιοργανώνουν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2018 στην Αίθουσα Τελετών του κτιρίου Διοίκησης και στις Αίθουσες Πολυμέσων της Βιβλιοθήκης στο Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM) έτσι όπως σταδιακά διαμορφώνονται στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα.

Θεματολογία του Συνεδρίου

Το Συνέδριο απευθύνεται κυρίως στους:

Σημαντικές Ημερομηνίες

18/04/2018 1η ανακοίνωση διοργάνωσης του Συνεδρίου
15/06/2018 Υποβολή εργασιών
01/07/2018 Ενημέρωση αποδοχής
30/08/2018 Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά του Συνεδρίου
20/08/2018 Τελική Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου
03 και 04/09/2018 Διεξαγωγή Συνεδρίου


Πληροφορίες

ΠΑΝΕΚΦΕ, κα. Ε. Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, τηλ. 2105441533 και 6977653558, e-mail: , http://www.panekfe.gr

Για το Δ.Σ. της ΠΑΝΕΚΦΕ

Η Πρόεδρος

Ε. Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη
Φυσικός
Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω

Η Γραμματέας 

Μαρία Τσακίρη
Φυσικός, DEA
Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου

Συνημμένα αρχεία: