Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στα πλαίσια των προετοιμασιών που γίνονται για την σύσταση οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής για το 1ο συνέδριο της ΠΑΝΕΚΦΕ που θα γίνει τον Απρίλιο 2016, βρήκαμε την ευκαιρία να φτιάξουμε το παρακάτω σύντομο ερωτηματολόγιο με σκοπό να καταγράψουμε το έμψυχο δυναμικό του σωματείου μας και να διευρύνουμε τις επόμενες επιτροπές συνεδρίων, διαγωνισμών κτλ με νέα μέλη.

https://goo.gl/1CkX9u

Εκ μέρους του ΔΣ, 

---
Βασίλης Γαργανουράκης
Πρόεδρος ΔΣ ΠΑΝΕΚΦΕ
Υπεύθυνος 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου