ΠΡΟΣ:
Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλο

ΚΟΙΝ:
1.Υφυπουργό Παιδείας κ. Θ. Παπαθεοδώρου
2. Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. κ. Α. Κυριαζή
3. Δ/ντρια ΣΕΠΕΔ κ. Ε. Φουσέκη

Θέμα: Προκήρυξη κάλυψης κενών – κενούμενων θέσεων Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. και συνεργατών Ε.Κ.Φ.Ε.

Τα Ε.Κ.Φ.Ε., για την εκπλήρωση του βασικού σκοπού τους, την υποστήριξη της πειραματικής διδασκαλίας στα μαθήματα των φυσικών επιστημών στα Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑ.Λ., είναι αναγκαίο να στελεχωθούν με τους απαραίτητους συνεργάτες.

Επιπλέον τα ΕΚΦΕ, στο πλαίσιο της 12ης Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας Φυσικών Επιστημών –EUSO 2014 που οργανώνεται στην Αθήνα, έχουν αναλάβει την επόμενη σχολική χρονιά:

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες όπως :

  1. Προκηρυχθούν, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 92985/Γ7/10‐8‐2012, η κάλυψη των κενών θέσεων Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. των Ε.Κ.Φ.Ε. (Πέλλας, Σάμου, Λασιθίου, Κεφαλονιάς, Αγίων Αναργύρων – Γ΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας) οι οποίες δεν καλύφθηκαν με την αρχική προκήρυξη, καθώς και των θέσεων Υπευθύνων ΕΚΦΕ των οποίων η θητεία ήταν μόνο για το σχ. έτος 2012‐13.
  2. Προκηρυχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υ.Α. 92985/Γ7/10‐8‐2012, η στελέχωση των Ε.Κ.Φ.Ε. με συνεργάτες «αμέσως μετά τις μεταθέσεις και πριν την γνωστοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις αποσπάσεις στις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους Φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α».

Με τιμή

Για το Δ.Σ. της ΠΑΝΕΚΦΕ

Ο Πρόεδρος

Κ. Καμπούρης
Φυσικός M.Sc.- MEd
Υπ. ΕΚΦΕ Χαλανδρίου

Ο Γενικός Γραμματέας

Γ. Τουντουλίδης
Φυσικός M.Sc.
Υπ. ΕΚΦΕ Πειραιά- Νίκαιας

Συνημμένα αρχεία: