Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Λειτουργία των ΕΚΦΕ

Συγκρότηση και οργάνωση των ΕΚΦΕ (*απο ΕΚΦΕ Μεσσηνίας): ΥΠΕΠΘ – Γ2/1111/22.2.96

Σύσταση Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών: Υ.Α. 88051/Γ2 29/09/02

Σύσταση και λειτουργία ΕΚΦΕ στις ΔΔΕ: Άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24)

Λειτουργία των ΕΚΦΕ ως δομές των ΔΔΕ: Άρθρο 52 παρ. 9  του π.δ. 18/2018

“Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις” (αρθρο 22, υπ.ΕΚΦΕ).: Νόμος 4823/2021  & pdf μορφή

Λειτουργία Σχολικού Εργαστηρίου Φ.Ε

Μη Αλλαγή Χρήσης Σ.Ε.Φ.Ε.: 194936/Δ2/13-11-2017

Σχετικές

Δημιουργία αιθουσών εργαστηρίου Φ.Ε. : Φ.300.4/Ε1/1049/27-06-84

Λειτουργία Σχολικού Εργαστηρίου Φ.Ε.: Γ2238823-6-2000

Μη αλλαγή χρήσης των εργαστηρίων Φ.Ε. των σχολείων: 131773/Γ7/22-11-2005

Χρήση σχολικών εργαστηριακών αιθουσών: 175710/Γ7/19-11-2013

Κοινή Χρήση Σχολικού Εργαστηρίου Φ.Ε.: 185103/Δ2/31-10-2017

Νομοθεσία χρήσης Σ.Ε.Φ.Ε – 2017

Επιλογή & Αρμοδιότητες ΥΣΕΦΕ: 110961/Δ2/13-09-2022

Οδηγίες Διδασκαλίας, ΑΠΣ

Φυσική Γυμνασίου: ΙΕΠ 2021-22

Οδηγίες διδασκαλίας και Ύλη αντικειμένων ΦΕ για την Γ’ Λυκείου (από ΕΚΦΕ Αγ.Αναργύρων)

Σχετικά Έγγραφα