Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Αναρτήσεις » Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις λειτουργίας ΣΕΦΕ και ΕΚΦΕ

Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις λειτουργίας ΣΕΦΕ και ΕΚΦΕ

1. Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη νομοθεσία για τη λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ)*

“Ποια είναι η διαδικασία προμήθειας υλικών (οργάνα, αναλώσιμα) για το ΣΕΦΕ;”

με την παράγραφο 2 της Υ.Α. 155330/Γ7/22-10-2013, ο Υπεύθυνος ΣΕΦΕ:

Επιμελείται τη συντήρηση και επισκευή των οργάνων. Ενημερώνει έγκαιρα το Διευθυντή του σχολείου για τις απαιτούμενες δαπάνες και την προμήθεια των αναγκαίων αναλώσιμων ειδών.

Σχετικά με την κάλυψη των εξόδων, η παράγραφος 8 της Υ.Α. Γ2/2388/23-6-2000 ορίζει ότι:

Το κόστος των μικροεξαρτημάτων, των πειραματικών διατάξεων και των αναλωσίμων θα καλυφθεί από τα λειτουργικά έξοδα των Σχολείων.

Τα ΕΚΦΕ δεν μπορούν να διαθέσουν υλικά στα ΣΕΦΕ καθώς δεν λαμβάνουν κάποιου είδους χρηματοδότησης για το σκοπό αυτό. Παλιότερα, κάποια ΕΚΦΕ λάμβαναν χρηματοδοτήση μέσω των δημοτικών επιτροπών παιδείας όπου μέρος της χρησιμοποιούνταν για μαζικές αγορές υλικών τα οποία διαμοίραζαν στα σχολεία (δείτε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω στο “Με ποιο τρόπο λαμβάνουν χρηματοδότηση τα ΕΚΦΕ;”).

Σε κάποιες περιπτώσεις, τα ΕΚΦΕ μπορούν να συντονίσουν τη μαζική παραγγελία υλικών για ΣΕΦΕ που ανήκουν σε σχολεία κάποιου δήμου με σκοπό την επίτευξη καλύτερης τιμής ανά μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει εκ των προτέρων συνεννόηση με τη σχολική επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης του δήμου και το κόστος καλύπτεται αποκλειστικά από αυτή.

Στην περίπτωση που ο Δ/ντής κάποιου σχολείου αρνηθεί την προμήθεια των απαραίτητων υλικών για τη σωστή λειτουργία του ΣΕΦΕ:

 • ο Υπεύθυνος ΣΕΦΕ πρέπει να αναφέρει την περίπτωση στον Υπεύθυνο του οικείου ΕΚΦΕ. Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ επικοινωνεί με τον Δ/ντη του σχολείου και του αναφέρει τις παραπάνω διατάξεις για την λειτουργία του ΣΕΦΕ.
 • Εάν ο Δ/ντης μεταθέσει την ευθύνη στην σχολική επιτροπή του δήμου που ανήκει το σχολείο, ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο της σχολικής επιτροπής γνωστοποιώντας του το άρθρο 2 της Υ.Α. 8440/24-2-2011 που αναφέρει ότι:

  «Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.»

“Κάποιο σχολείο (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο) θέλει να αποχαρακτηρίσει το ΣΕΦΕ και να το μετατρέψει σε αίθουσα διδασκαλίας. Τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία;”

Σύμφωνα με την Υ.Α. 131773/Γ7/22-11-2005,

…οι αίθουσες που διαμορφώνονται σε εργαστήρια Φ. Ε. θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης τους ή η στέγαση τμήματος μαθητών σε αίθουσα εργαστηρίων Φ. Ε.. Στις περιπτώσεις που εμφανίζεται διαπιστωμένη στενότητα χώρου και μέχρι οριστικής λύσης του προβλήματος, επιτρέπεται η χρήση αυτών των αιθουσών μόνο για τη διδασκαλία των Φυσικών μαθημάτων.

Σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής του εργαστηρίου λόγω φυσικών καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες κτλ) ή κατάργησης του σχολείου χρειάζεται υπουργική απόφαση για τον αποχαρακτηρισμό. 

“Πως γίνεται η διαδικασία δανεισμού εξοπλισμού από ΣΕΦΕ σε ΣΕΦΕ;”

Για το βραχυπρόθεσμο δανεισμό εξοπλισμού, πρέπει να συντάσσεται απλό πρωτόκολλο δανεισμού. Υπόδειγμα πρωτοκόλλου δανεισμού υπάρχει παρακάτω.

Κάποιο σχολείο καλεί τον Υπ. ΕΚΦΕ να γνωμοδοτήσει ως προς τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό του ΣΕΦΕ. Τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία;

Στον παρακάτω οδηγό του ΟΣΚ περιγράφονται οι διαστάσεις, ο εξοπλισμός και οι απαιτήσεις περιβάλλοντος της αίθουσας Φυσικοχημείας, όπως αναφέρεται το ΣΕΦΕ. Η περιγραφή είναι ακριβώς η ίδια και στις δύο εκδόσεις (2008, 2010).

Οι προδιαγραφές των εργαστηρίων Γενικών Λυκείων, που δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006, ενώ δίνουν ένα λεπτομερές πλαίσιο του πως πρέπει να είναι διαμορφωμένος και εξοπλισμένος ο χώρος του ΣΕΦΕ, θεωρούμε ότι προοριζόταν αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη δράση και επιπλέον κάποιες από τις προδιαγραφές αποδείχτηκαν μη λειτουργικές. Θεωρούμε ότι ο παραπάνω οδηγός του ΟΣΚ έχει μεγαλύτερο εύρος εφαρμογής και ευελιξία.

Το 1993, το Υπουργείο Παιδείας είχε εκδώσει 36σέλιδο οδηγό με τίτλο “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ, Σημειώσεις για την οργάνωση του χώρου” με προδιαγραφές του χώρου που προορίζεται για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας.

“Κάποιο Γυμνάσιο θέλει να αγοράσει εγκεκριμένα όργανα και υλικά για τον εξοπλισμό του ΣΕΦΕ. Τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία;”

Στις 9-5-2005, στο γραφείο του τμήματος ΣΤ Μελετών της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου Παιδείας, συστήθηκε επιστημονική επιτροπή, με τη συμμετοχή και κάποιων Υπ. ΕΚΦΕ, με θέμα τη σύνταξη προδιαγραφών εξοπλισμού των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου. Η Επιτροπή ομόφωνα κατέληξε στους παρακάτω πίνακες, που περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές του εξοπλισμού για τη δημιουργία ΣΕΦΕ Γυμνασίου.

Επιπλέον, ο Σωτήρης Μανδηλιώτης, Υπ. ΕΚΦΕ Σερρών, το σχ. Έτος 2012-2013 για λογαριασμό της ΠΑΝΕΚΦΕ έκανε έρευνα και επέκτεινε τον παραπάνω εγκεκριμένο πίνακα ελάχιστου εξοπλισμού γυμνασίου ώστε να περιέχει και την εκτίμηση κόστους για κάθε είδος. 

“Ποιες είναι οι προδιαγραφές και τα όργανα των εργαστηρίων Γενικών Λυκείων που εξοπλίστηκαν με το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006;”

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα διαθέσιμα αρχεία σχετικά με τον εξοπλισμό των ΣΕΦΕ Γενικών Λυκείων από το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006. Έχουν παραληφθεί όλα τα όργανα (τελευταία παραλαβή: η συσκευή φωτοηλεκτρικού φαινομένου το 2008). Από το αρχείο “Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής” μπορείτε να δείτε όλα τα σχολεία καθώς και τον αριθμό εργαστηρίων ΕΠΕΑΕΚ που έλαβε κάθε σχολείο για όλη την Ελλάδα.

“Τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τη χρήση ενός ΣΕΦΕ που βρίσκεται σε συστεγαζόμενα σχολεία;”

Σύμφωνα με την Υ.Α. 104235/Γ7_28-09-2004

Στα συστεγαζόμενα σχολεία, στα οποία υπάρχει ένα σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και λειτουργούν στην ίδια ή στην αντίθετη βάρδια, το εργαστήριο αυτό να χρησιμοποιείται από όλα τα σχολεία. Οι διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους υπευθύνους του σχολικού εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ένας για κάθε σχολείο), ώστε να διευκολύνεται η από κοινού χρήση του εργαστηρίου. Οι Υπεύθυνοι του σχολικού εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών θα έχουν από κοινού την ευθύνη του  εργαστηρίου, ο καθένας για τις ώρες που το χρησιμοποιεί.

Καλό είναι να συντάσσεται πρωτόκολλο για την κοινή χρήση του ΣΕΦΕ μεταξύ των Δ/ντών των σχολείων, υπόδειγμα του οποίου μπορείτε να βρείτε παρακάτω. 

“Τι συμβαίνει εάν σε κάποιο σχολείο δεν ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την επιλογή του ΥΣΕΦΕ;”

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται η παραπάνω απόφαση είτε γιατί οι διευθυντές θέλουν να γίνει ΥΣΕΦΕ αυτός που έχει τα λιγότερα μόρια είτε γιατί υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ συναδέλφων για τα κριτήρια μοριοδότησης και άλλα. Σε κάθε περίπτωση μη εφαρμογής της παραπάνω απόφασης πρέπει να γίνεται ένσταση στο αρμόδιο ΠΥΣΔΕ.

“Υπάρχει κάπου συγκεντρωμένη η νομοθεσία για τη λειτουργία των ΣΕΦΕ;”

Ο Νίκος Παπασταματίου, πρώην Υπ. ΕΚΦΕ Ομόνοιας και πρώτος πρόεδρος της ΠΑΝΕΚΦΕ, είχε συγκεντρώσει τη νομοθεσία λειτουργίας των ΣΕΦΕ, μέχρι το 2006, στο παρακάτω έγγραφο. Επίσης στη σελίδα Νομοθεσία λειτουργίας ΣΕΦΕ και ΕΚΦΕ του δικτυακού χώρου της ΠΑΝΕΚΦΕ.

“Σε περίπτωση συγχώνευσης ενός σχολείου, τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για το ΣΕΦΕ;”

Ο εξοπλισμός ΣΕΦΕ του προς συγχώνευση σχολείου, μεταφέρεται στο σχολείο που θα προκύψει. Εάν ο εξοπλισμός ΣΕΦΕ που θα προκύψει από τη συγχώνευση, υπερκαλύπτει τις ανάγκες του νέου σχολείου, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα:

α) Το ΣΕΦΕ του προς συγχώνευση σχολείου δημιουργήθηκε με κοινοτική συγχρηματοδότηση. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα ΣΕΦΕ που έγιναν στα Γενικά Λύκεια μέσω ΕΠΕΑΚ 2000-2006, ΠΕΠ Ν. Αιγαίου και άλλα. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να γίνει μόνο δανεισμός μέρους ή όλου του εξοπλισμού ΣΕΦΕ σε τρίτα σχολεία, με την ένδειξη «για φύλαξη και επιτρέπουμε την χρήση», μετά τη σύμφωνη γνώμη των Δ/ντων σχολείων, του Υπ. ΕΚΦΕ και του Δ/ντη Δευτεροβάθμιας. Για το δανεισμό και χρήση του εξοπλισμού πρέπει να συνταχθεί διαβιβαστικό και πρωτόκολλο δανεισμού, υποδείγματα των οποίων υπάρχουν παρακάτω. Προσοχή: η μετακίνηση εξοπλισμού επιτρέπεται μόνο για σχολεία που συγχωνεύθηκαν με άλλα και όχι για σχολεία που λειτουργούν π.χ. δεν επιτρέπεται σε σχολείο είχε πάρει 2 ΣΕΦΕ μέσω κοινοτικού προγράμματος, να δανείσει ολόκληρο τον εξοπλισμό τον ενός ΣΕΦΕ και να χρησιμοποιήσει την αίθουσα ως τάξη.

β) Το ΣΕΦΕ του προς συγχώνευση σχολείου έγινε από τον τακτικό προϋπολογισμό μέσω του ΟΣΚ. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα ΣΕΦΕ των Γυμνασίων, πρώην Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων και παλιά εργαστήρια του PSSC. Τα όργανα που έχουν αυτά τα ΣΕΦΕ είναι είτε από διαγωνισμούς του ΟΣΚ είτε από το εργοστάσιο ΕΜΔ που υπήρχε στο Μοσχάτο. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να γίνει ανακατανομή του εξοπλισμού ΣΕΦΕ σε τρίτα σχολεία σύμφωνα με την Υ.Α. 92985/Γ7/10-08-2012,  άρθρο 8, παράγρ. 2γ, που λέει ότι: «ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. εισηγείται στο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την κατανομή και ανακατανομή του διαθέσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού και των οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του». Ακολουθούν υποδείγματα εγγράφων για την παραχώρηση του εξοπλισμού. Προσοχή: δεν μπορείτε να ανακατανείμετε όργανα που είναι δωρεά στο σχολείο, π.χ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ.ά.

2. Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη νομοθεσία για τη λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ)*

“Με ποιο τρόπο λαμβάνουν χρηματοδότηση τα ΕΚΦΕ;”

Οι τρόποι που μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση τα ΕΚΦΕ είναι τρεις:

 1. Μέσω των Περιφερειών. Τα ΕΚΦΕ ανήκουν στις υποστηρικτικές δομές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από τον Ιανουάριο του 2011 και μετά τις σχετικές διατάξεις του «Καλλικράτη», ο υπέθευνος φορέας χρηματοδότησης των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης καθώς και των υποστηρικτικών δομών που ανήκουν σε αυτές είναι οι 13 Περιφέρειες της χώρας. Υπάρχουν δύο τρόποι για τη χρηματοδότηση μέσω περιφέρειας (κάποιες περιφέρειες ακολουθούν τον ένα ή τον άλλο τρόπο):

  α) μέσω Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ΧΕΠ είναι ο πιο ευέλικτος τρόπος χρηματοδότησης αλλά επειδή το ποσό προπληρώνεται οι περιφέρειες το αποφεύγουν. Αρχικά (ιδανικά στην αρχή του ημερολογιακού έτους) γίνεται αίτημα με αιτιολόγηση (γιατί ΧΕΠ και όχι διάθεση πίστωση) και με το όνομα του Υπευθύνου ΕΚΦΕ που θα κάνει τη διαχείριση του ποσού. Εάν εγκριθεί, πιστώνεται το ποσό στο λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος έχει περιθώριο μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους για να κάνει τις αγορές απ’ όπου επιθυμεί και στο τέλος του υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση εξόδων με τα αντίστοιχα τιμολόγια.

  • Παράδειγμα απόφασης έκδοσης ΧΕΠ (Περιφέρεια Ιονίων νήσων προς ΕΚΦΕ Κέρκυρας)

   β) μέσω διάθεση πίστωσης. Αρχικά γίνεται αίτημα διάθεσης πίστωσης παρουσιάζοντας αναλυτικά σε πίνακα το είδος, την ποσότητα και την τιμή (παράδειγμα αιτήματος διάθεσης πίστωσης). Στη συνέχεια αφού εγκριθεί (παράδειγμα έγκρισης πίστωσης) το αίτημα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για δέσμευση πίστωσης (παράδειγμα αιτήματος δέσμευσης πίστωσης). Στη συνέχεια γίνονται οι αγορές από ορισμένα καταστήματα που είναι συμβεβλημένα με τους δήμους (τα οποία μπορούν να δώσουν υλικά επί πιστώσει) και τέλος προσκομίζονται στη διεύθυνση οικονομικού της Περιφέρειας κατάσταση εξόδων με τα αντίστοιχα τιμολόγια. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε και με το γραφείο οικονομικών της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας ή Περιφέρειας για τυχόν διαφοροποιήσεις στη διαδικασία που ισχύουν κατά περίπτωση.

 2. Μέσω των σχολικών επιτροπών των οικείων δήμων. Παλιότερα, κάποια ΕΚΦΕ λάμβαναν τακτική χρηματοδοτήση μέσω των δημοτικών επιτροπών παιδείας. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις δινόταν καταχρηστικά, συνήθως μέσω των επιτροπών των σχολείων που στεγαζόταν τα ΕΚΦΕ, δίνοντας την ψευδή εντύπωση ότι τα ΕΚΦΕ έχουν τη δική τους θεσμοθετημένη χρηματοδότηση. Με τη χρηματοδότηση αυτή, τα ΕΚΦΕ κάλυπταν τα λειτουργικά τους έξοδα αλλά και έκαναν μαζικές αγορές υλικών τα οποία διαμοίραζαν στα σχολεία. Μετά τον Ιανουάριο του 2011, η χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών των δήμων απευθύνεται αποκλειστικά στις σχολικές μονάδες και όχι στα ΕΚΦΕ.

  Σε κάποιες περιπτώσεις, τα ΕΚΦΕ μπορούν να συντονίσουν, με κάλυψη του κόστους από την σχολική επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης του οικείου δήμου, τη μαζική παραγγελία υλικών για την επίτευξη καλύτερης τιμής ανά μονάδα.

 3. Μέσω δωρεών και χορηγιών. Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιώτες ή επιστημονικά σωματεία κάνουν χορηγίες με σκοπό την κάλυψη εξόδων για μαθητικούς διαγωνισμούς και άλλες δράσεις των ΕΚΦΕ που απευθύνονται στο ευρύ κοινό.
“Κάποια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρνείται να προκηρύξει την πλήρωση της κενής θέσης Υπευθύνου στο οικείο ΕΚΦΕ λόγω ύπαρξης λειτουργικών κενών αντιστοίχων ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες. Τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία; Τι προβλέπεται αντίστοιχα για τους Συνεργάτες ΕΚΦΕ;”

Σύμφωνα με την παρακάτω διευκρίνηση του Υπουργείου Παιδείας,  οι κενές ή κενούμενες θέσεις Υπευθύνων των Ε.Κ.Φ.Ε. πρέπει να καλυφθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Υ.Α. 92985/Γ7/10-8-2012 ανεξάρτητα από την ύπαρξη λειτουργικών κενών αντιστοίχων ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες. Σχετικά με τους Συνεργάτες ΕΚΦΕ, εναπόκειται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Π.Υ.Σ.Δ.Ε., να εκτιμήσει αν υφίσταται η δυνατότητα απόσπασης ή διάθεσης, μερικής ή ολικής, εκπαιδευτικών σε Ε.Κ.Φ.Ε. ως Συνεργάτες.  

*Οι παραπάνω ερωτήσεις έχουν απαντηθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις λειτουργικές πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη από τα ΕΚΦΕ. Για ιδιαίτερες περιπτώσεις ή και για λόγους επιβεβαίωσης, μπορείτε να απευθύνετε γραπτό ερώτημα στο αρμόδιο Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων (Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) στο τηλ 2103442225 ή στο email elpinor@minedu.gov.gr, που εκτός των άλλων, έχει και την αρμοδιότητα για την ανάπτυξη, λειτουργία και στήριξη των εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τον συντονισμό των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.