Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σεμινάριο Tracker: 1η Συνάντηση

1η Συνάντηση στο πλαίσιο της επιμόρφωσης για το Λογισμικό Tracker: 1η ώρα (Ολομέλεια): Τσαλακός Γιώργος: Διδακτική αξιοποίηση της ανάλυσης βίντεο Νούσης Βασίλης: Το λογισμικό ανάλυσης βίντεο Tracker Το περιβάλλον εργασίας Τα βασικά εργαλεία 2η & 3η ώρα (Σε δύο ομάδες) Επιμορφωτές ομάδων: Ανάλυση βίντεο ελεύθερης πτώσης  

Σεμινάριο Tracker: 3η Συνάντηση

Εξελιγμένα χαρακτηριστικά του Tracker Μοντελοποίηση Φασματοσκοπία Τεχνικές λήψης βίντεο για ανάλυση

ΓΣ ΠΑΝΕΚΦΕ

Webex Room Ν. Αναστασάκη / panekfe-webex

Θέμα συνάντησης: Πανελλήνιος διαγωνιμόςο EOES

Συνάντηση για διαγωνισμό video-πειραμάτων

Jitsi videoπειραματων

Θέματα: Αν και πως θα προχωρήσουμε Συντονιστής διαδικασίας Οριστικοποίηση των όρων και των κριτηρίων Μορφή του διαγωνισμού  Ημερομηνίες Αξιολογητές