Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συνάντηση για διαγωνισμό video-πειραμάτων

Jitsi videoπειραματων

Θέματα: Αν και πως θα προχωρήσουμε Συντονιστής διαδικασίας Οριστικοποίηση των όρων και των κριτηρίων Μορφή του διαγωνισμού  Ημερομηνίες Αξιολογητές