Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι συμμετοχές σχολείων σε προηγούμενες δράσεις.

 

Μάρτιος 2018:          Χάρτης     -     Φωτογραφίες

Μάρτιος 2017:          Χάρτης     -     Φωτογραφίες

Μάρτιος 2016:          Χάρτης     -     Φωτογραφίες

Σεπτέμβριος 2015:   Χάρτης     -     Φωτογραφίες

Μάρτιος 2015:          Χάρτης     -     Φωτογραφίες

 

Εργασίες και ιδέες από δράσεις σχολείων που συμμετέχουν μπορείτε να βρείτε εδώ.