Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το έγγραφο με την προκήρυξη του Διαγωνισμού που απεστάλη στο ΥΠΑΙΘ:

EUSO2020 - Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού_634/23-07-2019