Τα αρχεία βρίσκονται στο Google Drive της ΠΑΝΕΚΦΕ

Θέματα διαγωνισμών EUSO

EUSO Θέματα Τοπικών Θέματα Πανελληνίων Θέματα Ευρωπαϊκών Ολυμπιάδων
(Αγγλικά & Ελληνικά)
EUSO2020 EUSO2020 - Θέματα Τοπικών (92 MB) EUSO2020 - Θέματα Πανελλ (5 MB)  
EUSO2019 EUSO2019 - Θέματα Τοπικών (99.4 MB) EUSO2019 - Θέματα Πανελλ (4.5 MB)  EUSO2019_Tasks (34.0 MB)
EUSO2018 EUSO2018 - Θέματα Τοπικών (99.4 MB) EUSO2018 - Θέματα Πανελλ (4.5 MB)  EUSO2018-Tasks.rar (66.0 MB)
EUSO2017 EUSO2017 - Θέματα Τοπικών (62.7 MB) EUSO2017 - Θέματα Πανελλ (4.5 MB) EUSO2017-Tasks.rar (66.0 ΜΒ)
EUSO2016 EUSO2016 - Θέματα Τοπικών (56.2 MB) EUSO2016 - Θέματα Πανελλ (1.5 MB) EUSO2016-Tasks.rar (61.0 ΜΒ)
EUSO2015 EUSO2015 - Θέματα Τοπικών (53.0 MB) EUSO2015 - Θέματα Πανελλ (3.0 MB) EUSO2015-Tasks.rar (10.0 ΜΒ)
EUSO2014 EUSO2014 - Θέματα Τοπικών  (46.0 MB) EUSO2014 - Θέματα Πανελλ (3.0 MB) EUSO2014-Tasks.rar (4.0 ΜΒ)
EUSO2013 EUSO2013 - Θέματα Τοπικών (42.0 MB) EUSO2013 - Θέματα Πανελλ (1.0 MB) EUSO2013-Tasks.rar (11.0 ΜΒ)
EUSO2012 EUSO2012 - Θέματα Τοπικών (21.0 MB) EUSO2012 - Θέματα Πανελλ (1.0 MB) EUSO2012-Tasks.rar (5.0 ΜΒ)
EUSO2011 EUSO2011 - Θέματα Τοπικών  (16.0 MB) EUSO2011 - Θέματα Πανελλ (0.4 MB) EUSO2011-Tasks.rar (1.0 ΜΒ)
EUSO2010 EUSO2010 - Θέματα Τοπικών (3.0 MB) EUSO2010 - Θέματα Πανελλ (0.7 MB) EUSO2010-Tasks.rar (6.0 ΜΒ)
EUSO2009 EUSO2009 - Θέματα Τοπικών (2.0 MB) EUSO2009 - Θέματα Πανελλ (2.0 MB) EUSO2009-Tasks.rar (6.0 ΜΒ)
EUSO2008 ­– EUSO2008 - Θέματα Πανελλ (0.5 MB) EUSO2008-Tasks.rar (1.0 MB)
EUSO2007 –­ EUSO2007-Tasks.rar (0.6 MB)
EUSO2006 EUSO2006-Tasks.rar (0.9 MB)
EUSO2005 EUSO2005-Tasks.rar (0.5 MB)

 

Φωτογραφίες & Βίντεο διαγωνισμών EUSO

Διαγωνισμός   Βίντεο
EUSO 2020  
EUSO 2019
EUSO 2018
EUSO 2017
EUSO 2016
EUSO 2015
EUSO 2014
EUSO 2013  
EUSO 2012  
EUSO 2011
EUSO 2010

 

Αρχεία για προετοιμασία μαθητών EUSO

Χρήσιμα αρχεία EUSO