«Η Φυσική με Πειράματα, Α΄ Γυμνασίου»:
Μια διδακτική πρόκληση η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε διδακτική ευκαιρία;

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα με τίτλο “«Η Φυσική με Πειράματα, Α΄ Γυμνασίου»: μια διδακτική πρόκληση η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε διδακτική ευκαιρία;” στις 8 Δεκεμβρίου 2013 στη Θεσσαλονίκη, στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής. Η ημερίδα αυτή αποτελεί συνέχεια της επιστημονικής ημερίδας που διοργανώθηκε από τους ίδιους φορείς στις 26 Φεβρουαρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη με θέμα: “Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικών Επιστημών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση” και του πανελλήνιου συνεδρίου με θέμα “Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;” που διοργανώθηκε επίσης στη Θεσσαλονίκη στις 9-10 Μαρτίου 2013.

{attachments}