Συνάδελφοι, στο συννημένο αρχείο θα βρείτε ασκήσεις οξειδοαναγωγής & θερμοχημείας που φτιάχτηκαν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα εξαιρετικά στενά πλαίσια της διδακτέας - εξεταστέας ύλης.

Αστέριος Ι. Κούτσιανος – Χημικός MSc
Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Συνημμένα αρχεία: