Το ΕΚΦΕ Κέντρου οργάνωσε στις 27/11/2014, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ημερίδα με τίτλο "Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων (Masterclasses - Teachers' day)", σε συνεργασία με την Δρ. Δ. Χατζηφωτιάδου, ερευνήτρια στο πείραμα ALICE στο CERN.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε δύο μέρη, ως εξής:

Πρώτο μέρος

Δεύτερο μέρος - εργαστήριο

Παρουσίαση και καθοδήγηση του δεύτερου μέρους από τη Δρ. Δ. Χατζηφωτιάδου.

Η Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Κέντρου
Μαρία Τσακίρη.