Δείτε στο συννημένο αρχείο συγκεντρωτικά τις δραστηριότητες των ΕΚΦΕ για το σχολικό έτος 2013-2014.

Συνημμένα αρχεία: