Η παρούσα εργασία είναι μια ιστοριογραφική μελέτη του εργοστασίου κατασκευής οργάνων για τα εργαστήρια Φυσικών επιστημών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Κέντρου Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας (ΚΕΜΔ), στο οποίο εντάχθηκε το εργοστάσιο μετά το 1966. Τo εργοστάσιο λειτούργησε στην Αθήνα κατά τη χρονική περίοδο 1948-1990 και ήταν το μοναδικό κρατικό εργοστάσιο κατασκευής εποπτικών οργάνων και εκπαιδευτικών πειραματικών διατάξεων.

Συνημμένα αρχεία