Σας ενημερώνουμε ότι από το καλοκαίρι του 1998 το CERN οργανώνει καλοκαιρινά σεμινάρια, διάρκειας τριών εβδομάδων, για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Φυσικού. Την παρούσα σχολική χρονιά το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 2 Ιουλίου 2006 – 22 Ιουλίου 2006, στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη. Οι αιτήσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Μαρτίου 2006.

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο και αιτήσεις εγγραφής παρέχονται στην ιστοσελίδα του CERN, στη διεύθυνση: http://teachers.web.cern.ch/teachers/ και από την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ευγενία Τσιτοπούλου.

Οι διευθυντές των Σχολικών Μονάδων παρακαλούνται να φροντίσουν ώστε οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4, ειδικότητας Φυσικού, να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του παρόντος ενυπoγράφως.

 

Η Υπεύθυνη                                                                                   Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης

του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω                                                                   της Γ΄Διεύθυνσης Δ.Ε. Αθήνας  

Ε. Τσιτοπούλου                                                                                   Ιωάννης Σακκής

2006-ekfe-aigaleo-hst-cern

Συνημμένα αρχεία: