Τρέχον 12ο Δ.Σ. (ανέλαβε στις 4-6-2019)

 • Πρόεδρος: Παναγιώτης Μουρούζης, Υπ. ΕΚΦΕ Κέρκυρας
 • Αντιπρόεδρος: Ελένη Παλούμπα, Υπ. ΕΚΦΕ Σπάρτης
 • Γραμματέας: Μαρία Τσακίρη, Υπ. ΕΚΦΕ Κέντρου (Θεσσαλονίκης)
 • Ταμίας: Χριστόφορος Στογιάννος, Υπ. ΕΚΦΕ Αλίμου
 • Μέλος: Νεκτάριος Μήλιος, Υπ. ΕΚΦΕ Θήρας

11ο Δ.Σ. (ανέλαβε στις 21-7-2017)

 • Πρόεδρος: Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, Υπ. ΕΚΦΕ Αιγάλεω
 • Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μουρούζης, Υπ. ΕΚΦΕ Κέρκυρας
 • Γραμματέας: Μαρία Τσακίρη, Υπ. ΕΚΦΕ Κέντρου (Θεσσαλονίκης)
 • Ταμίας: Χριστόφορος Στογιάννος, Υπ. ΕΚΦΕ Αλίμου
 • Μέλος: Βασίλης Γαργανουράκης, Υπ. 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου

Μετά την παραίτηση του Β. Γαργανουράκη, το Δ.Σ. στις 17-9-2018 διαμορφώθηκε ως εξής:

 • Πρόεδρος: Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, Υπ. ΕΚΦΕ Αιγάλεω
 • Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μουρούζης, Υπ. ΕΚΦΕ Κέρκυρας
 • Γραμματέας: Μαρία Τσακίρη, Υπ. ΕΚΦΕ Κέντρου (Θεσσαλονίκης)
 • Ταμίας: Χριστόφορος Στογιάννος, Υπ. ΕΚΦΕ Αλίμου
 • Μέλος: Ιωάννης Παπαδάκης, Υπ. ΕΚΦΕ Κω

10ο Δ.Σ. (ανέλαβε στις 23-3-2015)

 • Πρόεδρος: Βασίλειος Γαργανουράκης, Υπ. 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου
 • Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Πιερράτος, Υπ. ΕΚΦΕ Ευόσμου
 • Γραμματέας: Παναγιώτης Μουρούζης, Υπ. ΕΚΦΕ Κέρκυρας
 • Ταμίας: Δημήτριος Τριανταφύλλου, Υπ. ΕΚΦΕ Αχαρνών
 • Μέλος: Μαρία Τσακίρη, Υπ. ΕΚΦΕ Κέντρου (Θεσσαλονίκης)

Μετά την παραίτηση του Π. Μουρούζη, το Δ.Σ. στις 19-5-2016 διαμορφώθηκε ως εξής:

 • Πρόεδρος: Βασίλειος Γαργανουράκης, Υπ. 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου
 • Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Πιερράτος, Υπ. ΕΚΦΕ Ευόσμου
 • Γραμματέας: Μαρία Τσακίρη, Υπ. ΕΚΦΕ Κέντρου (Θεσσαλονίκης)
 • Ταμίας: Δημήτριος Τριανταφύλλου, Υπ. ΕΚΦΕ Αχαρνών
 • Μέλος: Αναστασία Γκιγκούδη, Υπ. ΕΚΦΕ Τούμπας

9ο Δ.Σ. (ανέλαβε στις 3-7-2014)

 • Πρόεδρος: Παναγιώτης Μουρούζης, Υπ. ΕΚΦΕ Κέρκυρας
 • Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Μανδηλιώτης, Υπ. ΕΚΦΕ Σερρών
 • Γραμματέας: Γεώργιος Ζησιμόπουλος, Υπ. ΕΚΦΕ Αιγίου
 • Ταμίας: Χρήστος Δέδες, Υπ. ΕΚΦΕ Δυτ. Αττικής
 • Μέλος: Δημήτριος Νάκος, Υπ. ΕΚΦΕ Λάρισσας

8ο Δ.Σ. (ανέλαβε στις 9-3-2012)

 • Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Καμπούρης, Υπ. ΕΚΦΕ Χαλανδρίου
 • Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μουρούζης, Υπ. ΕΚΦΕ Κέρκυρας
 • Γραμματέας: Γεώργιος Τουντουλίδης, Υπ. ΕΚΦΕ Νίκαιας
 • Ταμίας: Χρήστος Δέδες, Υπ. ΕΚΦΕ Δυτ. Αττικής
 • Μέλος: Σωτήριος Μανδηλιώτης, Υπ. ΕΚΦΕ Σερρών

7ο Δ.Σ. (ανέλαβε στις 23-1-2012, προσωρινό για διενέργεια εκλογών)

 • Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Καμπούρης, Υπ. ΕΚΦΕ Χαλανδρίου
 • Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μουρούζης, Υπ. ΕΚΦΕ Κέρκυρας
 • Γραμματέας: Γεώργιος Τουντουλίδης, Υπ. ΕΚΦΕ Νίκαιας
 • Ταμίας: Χρήστος Δέδες, Υπ. ΕΚΦΕ Δυτ. Αττικής (ορισθείς από Γ.Σ.)
 • Μέλος: Σωτήριος Μανδηλιώτης, Υπ. ΕΚΦΕ Σερρών

6ο Δ.Σ. (ανέλαβε στις 2-9-2011)

 • Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Καμπούρης, Υπ. ΕΚΦΕ Χαλανδρίου
 • Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μουρούζης, Υπ. ΕΚΦΕ Κέρκυρας
 • Γραμματέας: Γεώργιος Τουντουλίδης, Υπ. ΕΚΦΕ Νίκαιας
 • Ταμίας: Γεώργιος Κατσιγιάννης, Υπ. ΕΚΦΕ Αχαρνών
 • Μέλος: Νικόλαος Ρούμελης, Υπ. ΕΚΦΕ Σύρου

5ο Δ.Σ. (ανέλαβε στις 12-5-2011)

 • Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Καμπούρης, Υπ. ΕΚΦΕ Χαλανδρίου
 • Αντιπρόεδρος: Φρειδερίκη Μουρατίδου, Υπ. ΕΚΦΕ Έδεσσας
 • Γραμματέας: Γεώργιος Τουντουλίδης, Υπ. ΕΚΦΕ Νίκαιας
 • Ταμίας: Γεώργιος Κατσιγιάννης, Υπ. ΕΚΦΕ Αχαρνών
 • Μέλος: Παναγιώτης Μουρούζης, Υπ. ΕΚΦΕ Κέρκυρας

4ο Δ.Σ. (ανέλαβε στις 18-2-2010)

 • Πρόεδρος: Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, Υπ. ΕΚΦΕ Αιγάλεω
 • Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μουρούζης, Υπ. ΕΚΦΕ Κέρκυρας
 • Γραμματέας: Νικόλαος Ρούμελης, Υπ. ΕΚΦΕ Σύρου
 • Ταμίας: Γεώργιος Κατσιγιάννης, Υπ. ΕΚΦΕ Αχαρνών
 • Μέλος: Φρειδερίκη Μουρατίδου, Υπ. ΕΚΦΕ Έδεσσας

3ο Δ.Σ. (ανέλαβε στις 14-4-2008)

 • Πρόεδρος: Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, Υπ. ΕΚΦΕ Αιγάλεω
 • Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μουρούζης, Υπ. ΕΚΦΕ Κέρκυρας
 • Γραμματέας: Κωνσταντίνος Καμπούρης, Υπ. ΕΚΦΕ Χαλανδρίου
 • Ταμίας: Γεώργιος Κατσιγιάννης, Υπ. ΕΚΦΕ Αχαρνών
 • Μέλος: Νικόλαος Ρούμελης, Υπ. ΕΚΦΕ Σύρου

2ο Δ.Σ. (ανέλαβε στις 1-12-2007)

 • Πρόεδρος: Γεώργιος Ζησιμόπουλος, Υπ. ΕΚΦΕ Αιγίου
 • Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γάτσιος, Υπ. ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης
 • Γραμματέας: Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, Υπ. ΕΚΦΕ Αιγάλεω
 • Ταμίας: Χρήστος Χαντζόπουλος, πρώην Υπ. ΕΚΦΕ Μεσσηνίας
 • Μέλος: Ιωάννης Γράψας, πρώην Υπ. ΕΚΦΕ Α΄ Πειραιά

1ο Δ.Σ. (ανέλαβε στις 13-6-2005)

 • Πρόεδρος: Νικόλαος Παπασταματίου, Υπ. ΕΚΦΕ Oμόνοιας
 • Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ζησιμόπουλος, Υπ. ΕΚΦΕ Αιγίου
 • Γραμματέας: Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, Υπ. ΕΚΦΕ Αιγάλεω
 • Ταμίας: Χρήστος Χαντζόπουλος, Υπ. ΕΚΦΕ Μεσσηνίας
 • Μέλος: Ιωάννης Γράψας, πρώην Υπ. ΕΚΦΕ Α΄ Πειραιά

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ΠΑΝΕΚΦΕ (ανέλαβε στις 20-10-2004)

 • Πρόεδρος: Νικόλαος Παπασταματίου, Υπ. ΕΚΦΕ Oμόνοιας
 • Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ζησιμόπουλος, Υπ. ΕΚΦΕ Αιγίου
 • Γραμματέας: Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, Υπ. ΕΚΦΕ Αιγάλεω
 • Ταμίας: Ιωάννης Γάτσιος, Υπ. ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης
 • Μέλος: Κωνσταντίνος Καμπούρης, Υπ. ΕΚΦΕ Χαλανδρίου