Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Αναρτήσεις » ΕΚΦΕ ΑΙΓΑΛΕΩ: Ανακοίνωση 9οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών (Science on Stage 2017)

ΕΚΦΕ ΑΙΓΑΛΕΩ: Ανακοίνωση 9οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών (Science on Stage 2017)

Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω και η Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη» (Science on Stage – Europe), διοργανώνουν τους 9ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με θέμα: «Εφευρίσκοντας το μέλλον στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών» («Inventing the future of Science Education»).

Οι 9οι Πανελλήνιοι Αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2016 στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και στο αμφιθέατρο του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, στο σχολικό συγκρότημα του 6ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω (πρώην ΕΠΛ), Μίνωος και Προόδου 1, Αιγάλεω (Αθήνα).

Στους αγώνες θα παρουσιαστούν εργασίες εκπαιδευτικών ή/και εργασίες εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκαν με συμμετοχή μαθητών Δευτεροβάθμιας ή/και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κεντρικό άξονα το θέμα: «Εφευρίσκοντας το μέλλον στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών». Οι εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, μπορούν να είναι: κατασκευές, πειράματα, καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική (video, cd-rom, λογισμικό),  προτάσεις για εργαστήρια (workshops) και παρουσιάσεις (on-stage activities).  Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι δομημένες στις μεθόδους της διερευνητικής μάθησης (Inquiry-based learning).

Οι 9οι Πανελλήνιοι Αγώνες θα διεξαχθούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Επιστήμη για τους μικρούς μαθητές (Science for the Youngest)
  Προγράμματα για μαθητές προσχολικής (Νηπιαγωγείο) και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικό σχολείο).
 • Η Επιστήμη και το Περιβάλλον (Science and our Environment)
  Προγράμματα που χρησιμοποιούν την επιστήμη για την διερεύνηση θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία και την αειφορία.
 • Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών (ICT in Science Education)
  Προγράμματα που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην διδασκαλία.
 • Επιστήμη για όλους (Inclusive Science)
  Προγράμματα που προωθούν την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών. Τα προγράμματα αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν όσα σχετίζονται με κατηγορίες μαθητών που δεν εκπροσωπούνται ικανοποιητικά στην επιστήμη, όπως είναι ενδεικτικά τα κορίτσια στο χώρο της φυσικής (από την θεματική περιοχή Φύλο και Επιστήμη) ή ακόμα μαθητές από μειονότητες (εθνικές ή φυλετικές) σε όλες τις επιστήμες (προγράμματα πολυπολιτισμικότητας), ή μαθητές  χαμηλής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης.
 • Συνεργασία στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών (Cooperation for Science Teaching)
  Προγράμματα που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με άλλα σχολεία, την βιομηχανία ή τα πανεπιστήμια.  
 • Επιστήμη με υλικά χαμηλού κόστους (Low-cost Science)
  Προγράμματα με χρήση απλών, καθημερινών υλικών που η κατασκευή τους είναι απλή και μπορούν να αναπαραχθούν από όλους.
 • Κοινά προγράμματα (Joint projects)
  Προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών από διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας είχε συμμετάσχει σε προηγούμενα Ευρωπαϊκά φεστιβάλ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ04, ΠΕ03, ΠΕ12, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ17.06, ΠΕ17.07, ΠΕ17.08, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ60 και ΠΕ70, όλων των σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς εποπτευόμενους από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Π.Ε.Κ., Ε.Κ.Φ.Ε. κ.τ.λ.).

Στους 9ους Πανελλήνιους Αγώνες θα απονεμηθούν οκτώ (8) βραβεία, από τα οποία είναι επιθυμητό, το 50% να απονεμηθεί σε εκπαιδευτικούς που δεν είχαν βραβευτεί στις προηγούμενες οκτώ διοργανώσεις (2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2012 και 2014). Οι οκτώ εκπαιδευτικοί, οι εργασίες των οποίων θα βραβευτούν θα μετέχουν στο Ελληνικό περίπτερο και θα διαγωνισθούν στην κεντρική εκδήλωση του προγράμματος Science on Stage – Europe, μαζί με τις εργασίες των άλλων εκπαιδευτικών από τις είκοσι πέντε Ευρωπαϊκές χώρες που μετέχουν στο πρόγραμμα. Οι εκπρόσωποι των ομαδικών εργασιών ορίζονται από τις ομάδες τους. Έως σήμερα, η Ελλάδα έχει βραβευτεί στις έξι από τις οκτώ διοργανώσεις του προγράμματος.

Η κεντρική εκδήλωση του προγράμματος Science on Stage – Europe θα πραγματοποιηθεί 29 Ιουνίου 2017 έως 2 Ιουλίου 2017, στο Debrecen στην Ουγγαρία. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στην κεντρική εκδήλωση του προγράμματος Science on Stage – Europe στο  Debrecen θα συμμετέχουν επίσης και στα σεμινάρια και τα workshops που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Η γλώσσα της κεντρικής εκδήλωσης του προγράμματος είναι η Αγγλική.

 Τα έξοδα διαμονής στο Debrecen των οκτώ εκπαιδευτικών που θα βραβευθούν στους 9ους Πανελλήνιους Αγώνες, θα καλυφθούν από το πρόγραμμα Science on Stage – Europe. Τα έξοδα μετάβασης στο Debrecen καθώς και τα έξοδα μετάβασης και διαμονής στην Αθήνα για τους 9ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών θα βαρύνουν τους συμμετέχοντες στους Αγώνες.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στους Αγώνες πρέπει να στείλουν, μέχρι 14 Οκτωβρίου 2016, τα ακόλουθα:

 1. Ένα κείμενο με πλήρη περιγραφή της εργασίας που θα παρουσιάσουν σε αρχείο Word σε μορφή doc ή docx. Το κείμενο να είναι μέχρι 20 σελίδες Α4 σε μονό διάστημα (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων, βιβλιογραφίας και φωτογραφιών), σε γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος 12 για το κυρίως κείμενο και 14 για τους τίτλους, με περιθώρια: 2,5 εκατοστά σε όλες τις πλευρές. Τα σχήματα, οι φωτογραφίες και οι πίνακες να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο, αλλά να αποσταλλούν και σε χωριστό φάκελλο με το όνομα Εικόνες. Να είναι σε format .jpg με το όνομα της εικόνας που αναφέρεται στο κείμενο, π.χ. εικόνα 1.jpg, εικόνα 2.jpg, κτλ. Οι φωτογραφίες σε καλή ανάλυση (300 dpi) έγχρωμες ή μαυρόασπρες. Στην εργασία σας δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθούν φωτογραφίες ή σχήματα για τα οποία δεν έχετε τα πνευματικά δικαιώματα. Η δομή και η μορφή της εργασίας να είναι όπως στο πρότυπο έγγραφο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα: http://ekfeaigaleo.mysch.gr/?q=node/24 Τα κείμενα και οι φωτογραφίες δεν θα επιστραφούν. Όσες εργασίες προεπιλεγούν και παρουσιαστούν στους 9ους Πανελλήνιους Αγώνες, θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά των Αγώνων που θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονική μορφή και αν υπάρξει η οικονομική δυνατότητα και σε έντυπη.
 2. Χωριστή σελίδα στην οποία αναφέρονται ο τίτλος της εργασίας, η θεματική ενότητα στην οποία ανήκει, το είδος της (κατασκευή, πείραμα κ.ο.κ.), το όνομα (-τα) των συμμετεχόντων, το όνομα του εκπροσώπου της ομάδας σε περίπτωση ομαδικής εργασίας, το όνομα του σχολείου ή του εκπαιδευτικού φορέα εργασίας όλων των συμμετεχόντων, ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο, φαξ και e-mail.
 3. Υπεύθυνη δήλωση (από κάθε συμμετέχοντα) του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει ότι:

α) παραχωρώ το δικαίωμα δημοσίευσης της εργασίας μου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για τα πρακτικά των 9ων Πανελληνίων Αγώνων και δεν έχω καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση από τους οργανωτές των Αγώνων.

β) Επιβεβαιώνω ότι όλες οι φωτογραφίες που έχουν ενσωματωθεί στην εργασία μου/μας είναι ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων ή ανήκουν σε μέλη της συγγραφικής ομάδας τα οποία και σας παραχωρούν τα πνευματικά δικαιώματα ώστε να προβείτε στην δημοσίευση των «Πρακτικών των 9ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών».

γ) Επιτρέπω την χρησιμοποίηση και εφαρμογή της/των εργασίας/-σιών μου από άλλους εκπαιδευτικούς αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και μόνο για τα σχολεία της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης, καθώς και για τις σχολές της Γ/θμιας, με υποχρεωτική αναγραφή του ονοματεπωνύμου μου ως πνευματικού δημιουργού και του εκδότη των  «Πρακτικών των 9ων Πανελληνίων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών».

Τα ανωτέρω τα επιτρέπω με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2121/1993 περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.                                                

Διεύθυνση αποστολής εργασιών:

Γ΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω
Υπεύθυνη:  Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη
Θηβών 401
ΤΚ 122 10, Αιγάλεω
Αθήνα.

Τηλ. 210-5441533
FAX: 210-5441255
email: etsitop@otenet.gr και mail@ekfe-aigaleo.att.sch.gr

Όλες οι προτάσεις θα υποβληθούν σε κρίση. Η προεπιλογή και η τελική επιλογή των οκτώ καλύτερων εργασιών θα γίνει από επιτροπή μελών της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη».

Τα  κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών είναι τα κάτωθι:

 1. Η συμβολή της προτεινόμενης εργασίας ή του εκπαιδευτικού υλικού στην κατανόηση βασικών εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο πλαίσιο του θέματος: «Εφευρίσκοντας το μέλλον στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών».
 2. Ο βαθμός αλληλεπιδραστικότητας της εργασίας με τους μαθητές.
 3. Ο βαθμός πρωτοτυπίας της εργασίας.
 4. Η δυνατότητα αναπαραγωγής και διάχυσης στην εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικούς ή μαθητές)
 5. Η ποιότητα και η αισθητική της κατασκευής ή του εκπαιδευτικού υλικού.

    Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος θα βρείτε στις ιστοσελίδες: http://ekfeaigaleo.mysch.gr και www.science-on-stage.eu. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail: etsitop@otenet.gr   

Επισυνάπτονται περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη».

Για την Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη»

Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη
Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Αιγάλεω, Συντονίστρια της Ελληνικής Επιτροπής

Συνημμένα αρχεία:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.